Pondelok, 3. január

Svätý prorok Malachiáš

06:30 csl. sv. lit. (HP 328); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 316); 2 Tim 2, 20-26 zač. 294; Lk 19, 37-44 zač. 97

Utorok, 4. január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

06:30 sl. sv. lit. (PZ 316); 18:00 csl. sv. lit. (HP 328); 2 Tim 3,16-4,4 zač. 297; Lk 19, 45-48, zač. 98

Streda, 5. január

Predvečer Bohozjavenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas

06:30 csl. sv. lit. (HP 329); 17:30 Večiereň s lit.sv.Bazila Veľkého; 1 Kor 9, 19-27, zač. 143; Lk 3, 1-18, zač. 9

Štvrtok, 6. január

Sväté Bohozjavenie nášho Pána Ježiša Krista. Prikázaný sviatok. Myrovanie.

Jordánske svätenie vody.

08:00 csl. sv. lit. (HP 330); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 318);Tít 2, 11-14; 3, 4-7, zač. 302; Mt 3, 13-17, zač. 6

Piatok, 7. január

Zbor proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

06:30 csl. sv. lit. (HP 334); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 324);  Sk 19, 1-8, zač. 42; Jn 1, 29-34, zač. 3

Sobota, 8. január

Sobota po Bohozjavení. Prepodobný otec Juraj Chozebita

06:30 csl. sv. lit. (HP 332); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 320);Ef 6, 10-17 zač. 233; Mt 4, 1-11 zač. 7

Nedeľa, 9. január

Nedeľa po Bohozjavení. Svätý mučeník Polyeukt. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (HP 107,332); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106,320);  Ef 4,7-13, zač.224b; Mt 4, 12-17, zač.8

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 10. január

Svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián

06:30 csl. sv. lit. (HP 332); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  320); Hebr 3,5 -11.17-19 zač. 308; Lk 20, 27-44 zač. 102

Utorok, 11. január

Prepodobný Teodóz

06:30 sl. sv. lit. (PZ 326); 18:00 csl. sv. lit. (HP 338); Hebr 4, 1-13 zač. 310; Lk 21, 12-19 zač. 106

Streda, 12. január

Svätá mučenica Tatiana

06:30 csl. sv. lit. (HP 332); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 320); Hebr 5,11-6,8  zač. 312; Lk 21, 5-7.10-11.20-24 zač.104

Štvrtok, 13. január

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

06:30 sl. sv. lit. (PZ 320); 18:00 csl. sv. lit. (HP 332); Hebr 7,1 -6 zač. 315; Lk 21, 28-33 zač. 107

Piatok, 14. január

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

06:30 csl. sv. lit. (HP 332); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 320); Hebr 7,18-25  zač. 317; Lk 21, 37-22,8 zač. 108

Sobota, 15. január

Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Ef 2, 11-13, zač. 220b; Lk 13,18 -29; zač. 72

Nedeľa, 16. január

33. nedeľa po Päťdesiatnici. Poklona reťaziam sv. apoštola Petra. Radový hlas 1.

08:00 csl.sv.lit. (HP 97,340); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 96,328); Kol 3, 12-16, zač.258; Lk 18,18-27, zač. 91.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona