Pondelok, 29. august

Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka a krstiteľa Jána. Myrovanie.

06:30 csl. sv. lit. (HP 432);  17:30 sl. sv. lit. (PZ 399); Sk 13, 25-33a, zač. 33; Mk 6,14-30, zač. 24.

Utorok, 30. august

Svätí Alexander, Ján a Pavol, konštantínopolskí patriarchovia.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Kor 5,15-21, zač. 180; Mk 1, 16-22, zač. 3.

Streda, 31. august

Uloženie pásu presvätej Bohorodičky.

06:30 csl. sv. lit. (HP 433); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 400); 2 Kor 6,11-16, zač.182; Mk 1, 23-28, zač. 4.

Štvrtok, 1. september

Začiatok indiktu, nového liturgického roka.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 232); 18:00 csl. sv. lit. (HP 247); 2 Kor 7,1b-10a, zač. 183; Mk 1, 29-35, zač. 5.

Piatok, 2. september

Svätý mučeník Mamant.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  2 Kor 7, 10-16, zač. 184; Mk 2, 18-22, zač. 9.

Sobota, 3. september

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 1,26-29, zač. 125b.; Mt 20, 29-34, zač. 82.

Nedeľa, 4. september

Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas. Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99); 1 Kor 15,1-11, zač.158; Mt 19,16-26, zač. 79.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 5. september

Svätý prorok Zachariáš .

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); 2 Kor 8,7-15, zač. 186; Mk 3,6-12, zač. 11.

Utorok, 6. september

Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); 2 Kor 8,16-9,5, zač. 187; Mk 3, 13-19, zač. 12.

Streda, 7. september

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky.

06:30 csl. sv. lit. (HP 249); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 233); 2 Kor 9,12-10,7, zač.189; Mk 3, 20-27, zač. 13.

Štvrtok, 8. september

Narodenie presvätej Bohorodičky. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 234);16:30 sl.sv.lit. 18:00 csl. sv. lit.(HP 250); Flp 2,5-11, zač.240; Lk 10, 38-42;11,27-28, zač. 54.

Piatok, 9. september

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

06:30 csl. sv. lit. (HP 252); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 235); 2 Kor 11, 5-21a, zač. 192; Mk 4, 1-9, zač. 15.

Sobota, 10. september

Sobota pred Povýšením. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 234); 1 Kor 2,6-9, zač. 126; Mk 22, 15-22, zač. 90.

Nedeľa, 11. september

Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa pred Povýšením. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101,250); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,234);  1 Kor 16,13-24, zač. 166; Mt 21,33-42, zač. 87.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona