Pondelok, 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
06:30 csl. sv. lit. (HP 109);18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Sol 1, 1-5, zač. 262; Lk 10,22-24, zač. 52

Utorok, 30. október
Svätí mučeníci Zenóbois a jeho sestra Zenóbia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Sol 1,6-10, zač. 263; Lk 11, 1-10, zač. 55

Streda, 31. október
Blažený hieromučeník Teodor Romža, mukačevský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 284); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 269); Hebr 13,7-16, zač.334; Lk 12, 32-40, zač. 67

Štvrtok, 1. november
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Všetkých svätých
07:00 sl. sv. lit. (PZ 271); 18:00 csl. sv. lit. (HP 286); 1 Sol 2,9-14a, zač.265; Lk 11,14-23, zač. 57

Piatok, 2. november
Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Sol 2,14-19, zač. 266; Lk 11, 23-26, zač. 58

Sobota, 3. november
Svätí mučeníci Akepsimas, Jozef a Aitalas
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 8,1-5, zač. 185; Lk 8, 16-21, zač. 36

Nedeľa, 4. november
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Joannikios Veľký. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103); Ef 2,4-10, zač.220; Lk 8,26-39, zač. 38
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 5. november
Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Sol 2,20-3,8, zač. 267; Lk 11,29-33, zač. 59

Utorok, 6. november
Svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Sol 3,9-13, zač. 268; Lk 11, 34-41, zač. 60

Streda, 7. november
Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Sol 4,1-12, zač.269; Lk 11, 42-46, zač. 61

Štvrtok, 8. november
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a beztelesným mocnostiam
06:30 sl. sv. lit. (PZ 272); 18:00 csl. sv. lit. (HP 288); Hebr 2,2-10, zač.305; Lk 10, 16-21, zač. 51a

Piatok, 9. november
Prepodobná matka Matróna
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Sol 5,9-13.24-28, zač. 272; Lk 12, 2-12, zač. 63

Sobota, 10. november
Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 11,1-6, zač. 191; Lk 9, 1-6, zač. 40

Nedeľa, 11. november
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent. Radový hlas 7.
08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104); Ef 2,14-22, zač.221; Lk 8,41 – 56, zač. 39.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona