Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšia Trojica
06:30 csl. sv. lit. (HP 235); 16.30 sl. lit. 18:00 sl. sv. lit. (PZ 219); 2 Kor 13, 11-13, zač. 197b; Mt 28,18-20, zač. 116b

Utorok, 29. máj
Svätá mučenica Teodózia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 18:00 csl. sv. lit. (HP 232); Rim 1,1-7;13-17, zač. 79; Mt 4, 25.5,1-13, zač. 10

Streda, 30. máj
Prepodobný otec Izák
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Rim 1,18-27, zač.80; Mt 5, 20-26, zač. 12

Štvrtok, 31. máj
Svätý apoštol Hermas
06:30 sl. sv. lit. (PZ 216); 18:00 csl. sv. lit. (HP 232); Rim 1,28-2,9, zač.81; Mt 5,27-32, zač. 13

Piatok, 1. jún
Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Voľnica
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 17:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Rim 2,14-29, zač. 82; Mt 5, 33-41, zač. 14

Sobota, 2. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Svätý Nikefor Vyznávač
06:30 csl. sv. lit. (HP 232); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Rim 1,7b-12, zač. 79b; Mt 5, 42-48, zač. 15

Nedeľa, 3. jún
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Nedeľa všetkých svätých. Radový hlas 8.
08:00 csl. sv. lit. (HP 237); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 221); Hebr 11,33-12,2a, zač.330; Mt 10,32-33.37-38;19,27-30, zač. 38
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 4. jún
Svätý Metrofanés, konštantínopolský patriarcha
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 2,28-3,18, zač. 83; Mt 6,31-34.7,9-11, zač. 19

Utorok, 5. jún
Svätý hieromučeník Dorotej
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 4,4-12, zač. 86; Mt 7, 15-21, zač. 22

Streda, 6. jún
Prepodobný otec Michal, syndský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 4,13-25, zač.87; Mt 7, 21-23, zač. 23

Štvrtok, 7. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 16:30 sl.lit. 18:00 csl. sv. lit.(HP 239); 1 Kor 11,23-32, zač.149; Jn 6, 48-54, zač. 23

Piatok, 8. jún
Prenesenie pozostatkov Teodora Tyróna
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 223); Rim 5,17-6,2, zač. 90; Mt 9, 14-17, zač. 31

Sobota, 9. jún
Svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 223); Rim 3,19-26, zač. 84; Mt 7, 1-8, zač. 20

Nedeľa, 10. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Radový hlas 1.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97,239); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96,223); Rim 2,10-16, zač.81b; Mt 4,18 – 23, zač. 9.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona