Pondelok, 28. február

Prepodobný vyznávač Bazil

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 3 Jn 1, 1-15, zač. 76; Lk 19,29-40;22,7 – 39, zač. 96

Utorok, 1. marec

Svätá prepodobná mučenica Eudokia

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Júd 1,1-10, zač. 77; Lk 22, 39-42.45b-71, zač. 109

Streda, 2. marec

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 111); Rim 14,6-9, zač.113; Mt 26, 57-75, zač. 109

Štvrtok, 3. marec

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Júd 1,11-25, zač. 78; Lk 23, 1-34a;44-56, zač. 110

Piatok, 4. marec

Prepodobný Gerasim od Jordána

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  Ef 5, 8b-19, zač. 229; Jn 19, 25-37, zač. 61

Sobota, 5. marec

Svätý mučeník Konón

06:30 csl. sv. lit. (HP 164); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 167); Rim 14, 19-26, zač. 115; Mt 6, 1-13, zač. 16

Nedeľa, 6. marec

Syropôstna nedeľa – o vyhnaní Adama z raja. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (HP 107,165); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106,168);  Rim 13,11b-14,4, zač.112; Mt 6,14-21, zač.17

18:00 Pôstna večiereň s poklonami a vzájomným zmierením

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 7. marec

Svätí hieromučeníci, biskupi v Chesrone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); Veľkopôstny moleben; 1 Kor  3,18-23, zač. 129; Lk 21,8-9.25-27.33-36, zač. 105

Utorok, 8. marec

Prepodobný vyznávač Teofylakt, nikomedijský biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Krížová cesta;  Rim 8,14 -21, zač. 67; Mt 6, 1-13, zač. 16

Streda, 9. marec

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey

06:30 csl. sv. lit. (HP 359); 18:00 sl. VPD (MM 16,53); Hebr 12,1-10,  zač. 331; Mt 20, 1-16, zač.80. VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22

Štvrtok, 10. marec

Svätý mučeník Kodrát a spoločníci

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Rim 15,30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7-11, zač. 20b

Piatok, 11. marec

Svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 17,44); 1 Tim 2,1-7,  zač. 282; Jn 15, 1-8, zač. 50. VPD: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34

Sobota, 12. marec

Prvá pôstna sobota. Pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

06:30 csl. sv. lit. (HP 166); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 170); Hebr  1, 1-12, zač. 303; Mk 2,23-3,5, zač. 10

Nedeľa, 13. marec

Prvá pôstna nedeľa – nedeľa Ortodoxie. Radový hlas 1.

08:00 csl.sv.lit. (HP 97,168); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 96,171); Hebr 11,24-26.32-40;12,1-2a, zač.329b.; Jn 1,43-51, zač. 5

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona