Pondelok, 28. marec

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Flp 2, 5-11, zač. 240; Mt 13,10-23, zač. 51

Utorok, 29. marec

Prepodobný Marek, aretúzky biskup, Cyril, diakon, a ďalší

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Kor 1,18-31, zač. 125; Mt 13, 24–30. 36b-43, zač. 52 a 54

Streda, 30. marec

Prepodobný Ján, autor spisu Rebrík

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 22,51); Gal 5,22-6;2, zač.213; Mt 9, 18-26, zač. 32. VPD: Gn 9, 18 – 10,1; Prís 12, 23 – 13,9

Štvrtok, 31. marec

Prepodobný Hypatios, gangriansky biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Gal 2,16-20, zač. 203; Mt 25, 14-30, zač. 105

Piatok, 1. apríl

Prepodobná Mária Egyptská

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 23,40,51); 2 Tim 3, 10-15, zač. 296; Mt 25, 1-13, zač. 104. VPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26

Sobota, 2. apríl

Štvrtá zádušná sobota. Prepodobný  Títus Divotvorca

06:30 csl. sv. lit. (HP 169); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 15,47-57, zač. 163; Jn 5, 24-30, zač. 16

Nedeľa, 3. apríl

Štvrtá pôstna nedeľa – pamiatka nášho prepodobného Jána, autora spisu Rebrík. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101,174); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,176);  Hebr 6,13-20, zač.314; Mk 9,17-31, zač.40

17:30 Meditácie nad zastaveniami Krížovej cesty

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 4. apríl

Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); Rim 12,1-3, zač. 108; Lk 6,31-36, zač. 26

Utorok, 5. apríl

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spol.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Ef 4,14 -17, zač. 225; Lk 6, 24-30, zač. 25

Streda, 6. apríl

Odchod do večnosti svätého Metóda, učiteľa Slovanov

06:30 csl. sv. lit. (HP 366); 18:00 sl. VPD (MM 24,25); Ef 4,17-25a,  zač. 226; Lk 7, 36-50, zač.33. VPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16,9

Štvrtok, 7. apríl

Prepodobný Juraj, mytilénsky biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Ef 4,25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1-9, zač. 70

Piatok, 8. apríl

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asinkrit a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 29); 2 Kor 5,10-15, zač. 179; Lk 12, 42-48, zač. 68. VPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18,5

Sobota, 9. apríl

Akatistová sobota. Svätý mučeník Eupsychos

06:30 csl. sv. lit. (HP 175); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 177); Hebr  9, 1-7, zač. 320; Lk 10,38-42;11,27-28, zač. 54

Nedeľa, 10. apríl

Piata pôstna nedeľa – pamiatka prepodobnej Márie Egyptskej. Radový hlas 5.

08:00 csl.sv.lit. (HP 102,176); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 101,178); Hebr 9,11-14, zač.321b; Mk 10,32b-45, zač. 47

17:30 Meditácie nad zastaveniami Krížovej cesty

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona