Pondelok, 27. september

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Flp 1, 1-7 zač. 235; Lk 4, 38-44, zač. 16.

Utorok, 28. september

Prepodobný otec a vyznávač Charitón

06:30 sl. sv. lit. (PZ 251); 18:00 csl. sv. lit. (HP 264); Flp 1, 8-14, zač. 236; Lk 5, 12-16, zač. 18.

Streda, 29. september

Prepodobný otec Kyriak Pustovník

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Flp 1,12–20a, zač. 237; Lk 5, 33-39, zač. 21.

Štvrtok, 30. september

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);Flp 1, 20b-27a, zač. 238; Lk 6, 12-19, zač. 23.

Piatok, 1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Voľnica. Myrovanie. Svätý apoštol Ananiáš

06:30 csl. sv. lit. (HP 265); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 252); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 252); Hebr 9, 1-7, zač. 320; Lk 10, 38-42; 11,27-28, zač. 54.

Sobota, 2. október

Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115);1 Kor 15, 58-16,3, zač. 164; Lk 5, 17-26, zač. 19.

Nedeľa, 3. október

19. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97); 2 Kor 11,31-12,9 zač.194; Lk 6, 31-36, zač.26.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 4. október

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP  109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); Flp 2, 12-16a, zač. 241; Lk 6, 24-30, zač. 25.

Utorok, 5. október

Svätá mučenica Charitína

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Flp 2, 16b-23, zač. 242; Lk 6, 37-45 zač. 27.

Streda, 6. október

Svätý a slávny apoštol Tomáš

06:30 csl. sv. lit. (HP 267); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 254); Flp 2,24-30, zač. 243; Lk 6, 46-7,1 zač. 28.

Štvrtok, 7. október

Svätý mučeníci Sergej a Bakchus

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Flp 3, 1-8, zač. 244; Lk 7, 17-30, zač. 31.

Piatok, 8. október

Prepodobná matka Pelágia

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Flp 3, 8-19, zač. 245; Lk 7, 31-35, zač. 32.

Sobota, 9. október

Svätý apoštol Jakub Alfejov

06:30 csl. sv. lit. (HP 268); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 255); 2 Kor 1, 8-11, zač. 168; Lk 5, 27-32; zač. 20.

Nedeľa, 10. október

20. nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka 7. všeobecného snemu. Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (HP 100,270); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99,257); Gal 1, 11-19 zač. 200; Lk 7, 11-16, zač. 30.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona