Pondelok, 27. jún

Prepodobný Samson Pohostinný

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 7, 1-13, zač. 94; Mt 9,36-10,8, zač. 34

Utorok, 28. jún

Prenesenie ostatkov sv. nezištníkov Kýra a Jána

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 8,2-13, zač. 96; Mt 10, 16-22, zač. 36

Streda, 29. jún

Svätí apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok. Myrovanie

06:30 csl. sv. lit. (HP 393); 16:30 sl. sv. lit.(PZ 371),  18:00 sl. sv. lit. (PZ 371); 2 Kor 11,21-12,9, zač.193; Mt 16, 13-19, zač. 67

Štvrtok, 30. jún

Zakončenie Sviatku Najsvätejšej Eucharistie. Zbor svätých dvanástich apoštolov

06:30 sl. sv. lit. (PZ 225); 18:00 csl. sv. lit. (HP 240); Rim 8,22-27, zač. 98; Mt 10, 23-31, zač. 37

Piatok, 1. júl

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Voľnica. Myrovanie

06:30 csl. sv. lit. (HP 242); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 226);18:00 sl. sv. lit. (PZ 226);  Hebr 2, 11-18, zač. 306; Jn 3, 13-17, zač. 9

Sobota, 2. júl

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

06:30 csl. sv. lit. (HP 245); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 229); Flp 2,5-11, zač. 240; Jn 19, 25-27, zač. 61

Nedeľa, 3. júl

Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint. Radový hlas 2

08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97);  Rim 5,1-10, zač. 88; Mt 6,22-33, zač. 18

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 4. júl

Svätý Andrej Jeruzalemčan, kretský biskup

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); Rim 9,18-33, zač. 102; Mt 11,2-15, zač. 40

Utorok, 5. júl

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

08:00 csl. sv. lit. (HP 398); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 376);  Hebr 7,26-8,2, zač. 318; Mt 5, 14-19, zač. 11

Streda, 6. júl

Prepodobný Sisoés Veľký

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 11,2b-12, zač.105; Mt 11, 20-26, zač. 42

Štvrtok, 7. júl

Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Rim 11,13-24, zač.106; Mt 11, 27-30, zač. 43

Piatok, 8. júl

Svätý veľkomučeník Prokop

06:30 csl. sv. lit. (HP114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Rim 11, 25-36, zač. 107; Mt 12, 1-8, zač. 44

Sobota, 9. júl

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 6,11-17, zač. 92; Mt 8, 14-23, zač. 26.

Nedeľa, 10. júl

Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Odpustová slávnosť. Myrovanie. Radový hlas 3

08:00 csl. sv. lit. (HP 100, 407); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99, 379);  Rim 6,18-23, zač. 93; Mt 8,5-13, zač. 25

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona