Pondelok, 27. február
Prepodobný Prokop Dekapolita
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 15, 1-7, zač. 116; Mt 18,10-20, zač. 75.

Utorok, 28. február
Prepodobný a vyznávač Bazil
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Gal 6,2-10, zač. 214; Mt 4, 25-5,13, zač. 10

Streda, 29. február
Prepodobný Kassián
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 VPD (MM 19,56); 2 Kor 6,16b-17;7,1, zač.182b; Mt 5,20-26, zač. 12

Štvrtok, 1. marec
Prepodobná mučenica Eudokia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);  1 Kor 10,5-12, zač. 144; Mt 5,27-32, zač. 13

Piatok, 2. marec
Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 VPD (MM 20,41,53); Rim 12,6-14, zač.110; Mt 5,33-41, zač. 14

Sobota, 3. marec
2. zádušná sobota. Svätí mučeníci Eutropios a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 169); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Hebr 3,12-16, zač. 309; Mk 1, 35b-44, zač. 6

Nedeľa, 4. marec
2. Pôstna nedeľa. Prepodobný Gerasim. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102,171); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101,173); Hebr 1,10-2,3, zač.304; Mk 2,1-12, zač. 7
18:00 Veľkopôstná večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 5. marec
Svätý mučeník Konón
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Ef 4,25-32, zač. 227; Mt 5,42-48, zač. 15

Utorok, 6. marec
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); Flp 2,12-16, zač. 241; Mt 10, 32-11,1, zač. 38

Streda, 7. marec
Svätí hieromučeníci Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen a ďalší
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 VPD (MM 20,48); Ef 4,1-13, zač.224; Mt 7, 1-8, zač. 20a

Štvrtok, 8. marec
Prepodobný Teofylakt, nikomédijský biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Kol 3,4-11, zač.257; Mt 7, 24-8,4, zač. 24

Piatok, 9. marec
Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey
06:30 csl. sv. lit. (HP 359); 17:30 VPD (MM 21,41,53); Hebr 12,1-10, zač. 331; Mt 20, 1-16, zač. 80

Sobota, 10. marec
3. zádušná sobota. Svätý mučeník Kodrát a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 169); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Hebr 10,32-38a, zač. 325; Mk 2, 14-17, zač. 8

Nedeľa, 11. marec
3. Pôstna nedeľa – Krížupoklonná. Svätý Sofronios. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104,172); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103,174);  Hebr 4,14-5,6, zač. 311; Mk 8,34 – 9,1, zač. 37
18:00 Veľkopôstná večiereň
19:00 Eucharistická poklona