Pondelok, 26. september

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

06:30 csl. sv. lit. (HP 262); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 249); 1 Jn 4, 12-19, zač. 73b.; Jn 19,25-27;21,24-25, zač. 61

Utorok, 27. september

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Gal 5,11-21, zač. 212; Mk 7, 5-16, zač. 28

Streda, 28. september

Prepodobný otec a vyznávač Charitón

06:30 csl. sv. lit. (HP 264); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 251); Gal 6,2-10, zač.214; Mk 7, 14-24a., zač. 29

Štvrtok, 29. september

Prepodobný Kyriak Pustovník

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Ef 1,1-9a., zač. 216; Mk 7, 24-30, zač. 30

Piatok, 30. september

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  Ef 1, 7-17, zač. 217; Mk 8, 1-10, zač. 32

Sobota, 1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Myrovanie

08:00 csl. sv. lit. (HP 265); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 252); Hebr 9,1-7, zač. 320; Lk 10, 38-42;11,27-28, zač. 54

Nedeľa, 2. október

Šestnásta  nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104); 2 Kor 6,1-10, zač.181; Mt 25,14-30, zač. 105

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 3. október

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); Ef 1,22-2,3, zač. 219; Mk 10,46-52, zač. 48

Utorok, 4. október

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); Ef 2,19-22;3,1-7, zač. 222; Mk 11, 11-23, zač. 50

Streda, 5. október

Svätá mučenica Charitína

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Ef 3,8-21, zač.223; Mk 11, 22b-26, zač. 51

Štvrtok, 6. október

Svätý a slávny apoštol Tomáš

06:30 sl. sv. lit. (PZ 254); 18:00 csl. sv. lit.(HP 267); Ef 4,14-19, zač.225; Mk 11, 27-33, zač. 52

Piatok, 7. október

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Ef 4, 17-25a, zač. 226; Mk 12, 1-12, zač. 53

Sobota, 8. október

Prepodobná Pelágia

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 14,20-25, zač. 156; Mt 25, 1-13, zač. 104

Nedeľa, 9. október

Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa svätých otcov 7. všeobecného snemu. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (HP 107,270); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106,257);  2 Kor 6,16b-7,1, zač. 182b.; Mt 15,21-28, zač. 62

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona