Pondelok, 25. júl

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky

06:30 csl. sv. lit. (HP 414); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 385); 1 Kor 5, 9-6,11, zač. 134; Mt 13,54-58, zač. 56

Utorok, 26. júl

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1Kor 6,20b.7,1-2, zač. 136; Mt 14, 1-13, zač. 57

Streda, 27. júl

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

06:30 csl. sv. lit. (HP 416); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 112); 1 Kor 7,12-24, zač.137; Mt 14, 35-15,11, zač. 60

Štvrtok, 28. júl

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Kor 7,24-35, zač. 138; Mt 15, 12b-21, zač. 61

Piatok, 29. júl

Svätý mučeník Kalinik

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  1 Kor 7, 35-8,7, zač. 139; Mt 15, 29-31, zač. 63

Sobota, 30. júl

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 12,1-3, zač. 108; Mt 10, 37-11,1, zač. 39

Nedeľa, 31. júl

Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý a spravodlivý Eudokim. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103);Rim 15,1-7, zač.116; Mt 9,27-35,zač. 33.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 1. august

Vynesenie úctyhodného a životodarného kríža

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Kor 9,13-18, zač. 142; Mt 16,1-6, zač. 65

Utorok, 2. august

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); 1 Kor 10,5-12, zač. 144; Mt 16, 6-12, zač. 66

Streda, 3. august

Prepodobní Izák, Dalmat a Faust

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 112); 1 Kor 10,12-22, zač.145; Mt 16, 20-24, zač. 68

Štvrtok, 4. august

Siedmi svätí mladíci z Efezu

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); 1 Kor 10,28-11,7, zač.147; Mt 16, 24-28, zač. 69

Piatok, 5. august

Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána

06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 1 Kor 11, 8-22, zač. 148; Mt 17, 10-18, zač. 71

Sobota, 6. august

Premenenie nášho Pána Ježiša Krista. Myrovanie.

06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 387); 2 Pt 1,10-19, zač. 65; Mt 17, 1-9, zač. 70

Nedeľa, 7. august

Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Domécius. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (HP 105,421); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104,389);  1 Kor 1,10-18, zač. 124; Mt 14,14-22, zač. 58

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona