Pondelok, 25. jún
Svätá mučenica Febrónia.
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 12, 4-5;15-21, zač. 109; Mt 12,9-13, zač. 45.

Utorok, 26. jún
Prepodobný otec Dávid zo Solúna.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 14,9-18, zač. 114; Mt 12, 14-16.22-30, zač. 46.

Streda, 27. jún
Prepodobný otec Samson Pohostinný.
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 15,7-16, zač.117; Mt 12, 38-45, zač. 48.

Štvrtok, 28. jún
Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Rim 15,17-29, zač.118; Mt 12,46-13,3a, zač. 49.

Piatok, 29. jún
Svätí apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok. Voľnica. Myrovanie.
06:30 csl. sv. lit. (HP 393); 16:30, 18:00 sl. sv. lit. (PZ 371); 2 Kor 11,21-12,9, zač. 193; Mt 16, 13-19, zač. 67.

Sobota, 30. jún
Zbor svätých dvanástich apoštolov.
06:30 csl. sv. lit. (HP 393,395); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 371,373); Rim 8,14-21, zač. 97; Mt 9, 9-13, zač. 30.

Nedeľa, 1. júl
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci Kozma a Damián. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100); Rim 10,1-10, zač.103; Mt 8,28-9,1, zač. 28.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 2. júl
Uloženie rúcha presvätej Bohorodičky.
06:30 csl. sv. lit. (HP 397); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 374); Rim 16,17-24, zač. 121; Mt 13,10-23, zač. 51.

Utorok, 3. júl
Svätý mučeník Hyacint.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Kor 1,1-9, zač. 122; Mt 13, 24-30, zač. 52.

Streda, 4. júl
Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup.
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Kor 2,9-16;3,1-8, zač.127; Mt 13, 31-36a, zač. 42.

Štvrtok, 5. júl
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Myrovanie.
08:00 sl. sv. lit. (HP 398); 10:00 csl. sv. lit.(PZ 376); 1 Kor 3,18-23, zač.129; Mt 13, 36b-43, zač. 54.

Piatok, 6. júl
Prepodobný otec Sioés Veľký.
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Kor 4,5-8, zač. 130b; Mt 13, 44-54a, zač. 55.

Sobota, 7. júl
Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 9,1-5, zač. 100; Mt 9, 18-26, zač. 32.

Nedeľa, 8. júl
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101); Rim 12,6-14, zač.110; Mt 9,1 – 8, zač. 29.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona