Pondelok, 25. október

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1Sol 1, 1-5 zač. 262; Lk 10, 22-24, zač. 52.

Utorok, 26.október

Svätý veľkomučeník Demeter Myromvonný

06:30 sl. sv. lit. (PZ 265); 18:00 csl. sv. lit. (HP 278); 2 Tim 2, 1-10, zač. 292; Jn 15, 17-16,2 zač. 52.

Streda, 27. október

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Sol 2,1–8, zač. 264; Lk 11, 9-13, zač. 56.

Štvrtok, 28. október

Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia

06:30 sl. sv. lit. (PZ 267); 18:00 csl. sv. lit. (HP 280);1 Sol 2, 9-14a, zač. 265; Lk 11, 14-23, zač. 57.

Piatok, 29. október

Prepodobná mučenica Anastázia. Prepodobný otec Ambramois Zatvárateľ

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Sol 2, 14-19, zač. 266; Lk 11, 23-26, zač. 58.

Sobota, 30. október

Svätí mučeníci Zenóbios a jeho sestra Zenóbia

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115);2 Kor 8, 1-5, zač. 185; Lk 8, 16-21, zač. 36.

Nedeľa, 31. október

23. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa Krista Kráľa

Menlivé časti z nedele Krista Kráľa.

08:00 csl. sv. lit. (HP 281); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 286);  Ef 2,4-10, zač.220; Lk 8, 26-39, zač.38.

18:15 Sv. ruženec

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 1. november

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Všetkých svätých

06:30 csl. sv. lit. (HP  286); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  116); 1 Sol 2, 20-3,8, zač. 267; Lk 11, 29-33, zač. 59.

Utorok, 2. november

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidefór a Anempodist

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Sol 3, 9-13 zač. 268; Lk 11, 34-41 zač. 60.

Streda, 3. november

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Sol 4,1-12 zač. 269; Lk 11, 42-46 zač. 61.

Štvrtok, 4. november

Prepodobný otec Joannikios Veľký

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Sol 5, 1-8, zač. 271; Lk 11, 47-12,1 zač. 62.

Piatok, 5. november

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Sol  5, 9-13.24-28, zač. 272; Lk 12, 2-12, zač. 63.

Sobota, 6. november

Svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 11, 1-6, zač. 191; Lk 9, 1-6; zač. 40.

Nedeľa, 7. november

24. nedeľa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104); Ef 2, 14-22, zač. 221; Lk 8, 41-56, zač. 39.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona