Pondelok, 24. máj

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšia Trojica. Pondelok Svätého Ducha. Presvätá Trojica. Sprievod okolo chrámu.

06:30 csl. sv. lit. (HP 235); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 219); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 219); Ef 5, 8-19, zač. 229; Mt 18, 10-20, zač. 75

Utorok, 25. máj

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu Jána Krstiteľa

06:30 sl. sv. lit. (PZ 217); 18:00 csl. sv. lit. (HP 234); Rim 1, 1-7.13-17, zač. 79; Mt 4, 25; 5, 1-13, zač. 10

Streda, 26. máj

Svätý apoštol Karpos

06:30 csl. sv. lit. (HP 234); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 217); Rim 1, 18-27, zač. 80; Mt 5, 20-26, zač. 12

Štvrtok, 27. máj

Svätý hieromučeník Terapont

06:30 sl. sv. lit. (PZ 217); 18:00 csl. sv. lit. (HP 234); Rim 1, 28-32; 2, 1-9, zač. 81; Mt 5, 27-32, zač. 13

Piatok, 28. máj

Prepodobný Nikita, chalcedónsky biskup. Voľnica

06:30 csl. sv. lit. (HP 234); 17:30 dets. sv. lit. (PZ 217); Rim 2, 14-29, zač. 82; Mt 5, 33-41, zač. 14

Sobota, 29. máj

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

06:30 csl. sv. lit. (HP 234); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 217); Rim 1, 7-12, zač. 79*; Jn Mt 5, 42-48, zač. 15

Nedeľa, 30. máj

1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých. Prepodobný otec Izák. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (HP 237); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 221); Hebr 11, 33-40; 12, 1-2, zač. 330; Mt 10, 32-33.37-38; 19, 27-30, zač. 38

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 31. máj

Svätý apoštol Hermas

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 2, 28-29; 3, 1-18, zač. 83; Mt 6, 31-34; 7, 9-11, zač. 19

Utorok, 1. jún

Svätý mučeník Justín

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 4, 4-12, zač. 86; Mt 7, 15-21, zač. 22

Streda, 2. jún

Svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 4, 13-25, zač. 87; Mt 7, 21-23, zač. 23

Štvrtok, 3. jún

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit. (HP 239); 1 Kor 11, 23-32, zač. 149; Jn 6, 48-54, zač. 23

Piatok, 4. jún

Svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha

06:30 csl. sv. lit. (HP 240); 17:30 dets. sv. lit. (PZ 225); Rim 5, 17-21; 6, 1-2, zač. 90; Mt 9, 14-17, zač. 31

Sobota, 5. jún

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 240); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 225); Rim 3, 16-26, zač. 84; Mt 7, 1-8, zač. 20

Nedeľa, 6. jún

2. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilárion Nový. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (HP 97, 240); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96, 225); Rim 2, 10-16, zač. 81*; Mt 4, 18-23, zač. 9

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona