Pondelok, 24. december
Predvečer Narodenia Pána
06:30 Kráľovské hodinky (CHR 7);15:00 Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého (CHR 28);22:00 Veľké povečerie (CHR 40); Hebr 1,1-12, zač. 303; Lk 2,1-20, zač. 5

Utorok, 25. december
Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 313); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 300); Gal 4,4-7, zač. 209; Mt 2, 1-12, zač. 3
16:00 Vianočná akadémia

Streda, 26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok
08:00 csl. sv. lit. (HP 317); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 304); Hebr 2,11-18, zač.306; Mt 2, 13-23, zač. 4
14:00 Koledovanie detí

Štvrtok, 27. december
Svätý prvomučeník a archidiakon Štefan. Prep. Teodor Popísaný
06:30 sl. sv. lit. (PZ 308);16:30 sl.lit, 18:00 csl. sv. lit. (HP 318); Sk 6,47-60, zač.17; Mt 21,33-42, zač. 87

Piatok, 28. december
Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. Voľnica
06:30 csl. sv. lit. (HP 315); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 302); Jak 2,1-13, zač. 52; Mk 10, 23b-32a, zač. 46

Sobota, 29. december
Sobota po Kristovom narodení. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme
06:30 csl. sv. lit. (HP 323); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 310); 1 Tim 6,11b-16, zač. 288; Mt 12, 15b-21, zač. 46b

Nedeľa, 30. december
Nedeľa po Kristovom narodení. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104,321); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103,306); Gal 1,11-19, zač.200; Mt 2,13-23, zač. 4
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 31. december
Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia
06:30 csl. sv. lit. (HP 315); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 302); Jak 2,14-26, zač. 53; Mk 10,46-52, zač. 48
23:30 – 24:00 Ďakovná adorácia s požehnaním

Utorok, 1. január
Obrezanie nášho Pána Ježiša Krista. Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 325); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 313); Kol 2,8-12, zač. 254; Lk 2,40-52, zač. 6

Streda, 2. január
Predprazdenstvo Bohozjavenia. Svätý otec Silvester
06:30 csl. sv. lit. (HP 328); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 316); Jak 3,11-4,6, zač.55; Mk 11, 22-26, zač. 51

Štvrtok, 3. január
Svätý prorok Malachiáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 316); 18:00 csl. sv. lit. (HP 328); Jak 4,7-5,9, zač.56; Mk 11,27-33, zač. 52

Piatok, 4. január
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
06:30 csl. sv. lit. (HP 328); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 316); 1 Pt 1,1-2.10,2,6-10, zač. 58; Mk 12, 1-12, zač. 53

Sobota, 5. január
Predvečer Bohozjavenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas
07:00 csl. sv. lit. (HP 329); 17:00 Veľká večiereň; 1 Tim 3,14-4,5, zač. 284; Mt 3, 1-11, zač. 5

Nedeľa, 6. január
Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 330); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 318); 1 Kor 9,19-27, zač.143; Lk 3,1 – 18, zač. 9
Jordánske svätenie vody
Posvätenie a požehnanie príbytkov