Pondelok, 24. október

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Flp 2, 12-16a, zač. 241; Lk 6,24-30, zač. 25.

Utorok, 25. október

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Flp 2,16b-23, zač. 242; Lk 6, 37-45, zač. 27.

Streda, 26. október

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.

06:30 csl. sv. lit. (HP 278); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 265); 2 Tim 2,1-10, zač.292; Jn 15,17-16,2, zač. 52.

Štvrtok, 27. október

Svätý mučeník Nestor.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Flp 3,1-8, zač. 244; Lk 7, 17-30, zač. 31.

Piatok, 28. október

Svätá mučenica Pareskeva z Ikónia.

06:30 csl. sv. lit. (HP 280); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 267);  Flp 3, 8-19, zač. 245; Lk 7, 31-35, zač. 32.

Sobota, 29. október

Svätá mučenica Anastázia.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 1,8-11, zač. 168; Lk 5, 27-32, zač. 20.

Nedeľa, 30. október

Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a Zénobia. Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99); Gal 1,11-19, zač.200; Lk 7,11-16, zač. 30.

17:30 Modlitba sv. ruženca

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 31. október

Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup.

06:30 csl.sv.lit. (HP 284); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 269); Hebr 13,7-16, zač. 334; Lk 12,32-40, zač. 67.

Utorok, 1. november

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Všetkých svätých.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 271); 18:00 csl. sv. lit.(HP 117); Kol 1,1-2.7-11, zač. 249; Lk 8, 1-3, zač. 34.

Streda, 2. november

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios a spoločníci.

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Kol 1,18-23, zač.251; Lk 8, 22-25, zač. 37.

Štvrtok, 3. november

Svätí mučeníci biskup Akepsimas a spoločníci.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Kol 1,24-29, zač.252; Lk 9, 7-11, zač. 41.

Piatok, 4. november

Prepodobný otec Joannikios Veký.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Kol 2, 1-7, zač. 253; Lk 9, 12b-18a, zač. 42.

Sobota, 5. november

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 3,12-18, zač. 174; Lk 6, 1-10, zač. 22.

Nedeľa, 6. november

Dvadsiataprvá nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý otec Pavol Vyznávač. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100);  Gal 2,16-20, zač. 203; Lk 8,5 -15, zač. 35.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona