Pondelok, 23. júl
Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Kor 11, 31-12,6, zač. 150; Mt 18,1-11, zač. 74.

Utorok, 24. júl
Svätí mučeníci Boris a Gleb
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 413); 1 Kor 12,12-26, zač. 152; Mt 18, 18-22;19,13-15, zač. 76

Streda, 25. júl
Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 414); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 385); 1 Kor 13,4-14,5, zač.154; Mt 20, 1-16, zač. 80

Štvrtok, 26. júl
Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Kor 14,6-19, zač.155; Mt 20,17-28, zač. 81

Piatok, 27. júl
Svätý veľkomučeník u uzdravovateľ Panteleimón
06:30 csl. sv. lit. (HP 416); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 1 Kor 14,26-40, zač. 157; Mt 21, 12-14.17-20, zač. 83b

Sobota, 28. júl
Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 14,6-9, zač. 113; Mt 15, 32-39, zač. 64

Nedeľa, 29. júl
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Radový hlas 8.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106); 1 Kor 3,9-17, zač.128; Mt 14,22-34, zač. 59
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 30. júl
Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Kor 15,12-19, zač. 159; Mt 21,18-22, zač. 84

Utorok, 31. júl
Svätý a spravodlivý Eudokim
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Kor 15,29-38, zač. 161; Mt 21, 23-27, zač. 85

Streda, 1. august
Vynesenie úctyhodného a životodarného Kríža
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Kor 16,4-12, zač.165; Mt 21, 28-32, zač. 86

Štvrtok, 2. august
Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka Štefana
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 2 Kor 1,1-7, zač.167; Mt 21, 43-46, zač. 88

Piatok, 3. august
Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Kor 1,12-20, zač. 169; Mt 22, 23-33, zač. 91

Sobota, 4. august
Siedmi svätí mladíci z Efezu
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 15,30-33, zač. 119; Mt 17, 24-18,4, zač. 73

Nedeľa, 5. august
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Predprazdenstvo Premenenia Pána. Radový hlas 1.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97,418); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96,387); 1 Kor 4,9-16, zač.131; Mt 17,14 – 23a, zač. 72
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona