Pondelok, 22. apríl
Prepodobný otec Teodor Sykeónsky
06:30 csl. sv. lit. (HP 218); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 203); Sk 10,1-16, zač.24; Jn 6, 56-69, zač. 24

Utorok, 23. apríl
Svätý a slávny veľkomučeník a divotvorca Juraj
06:30 sl. sv. lit. (PZ 203,352); 18:00 csl. sv. lit.(HP 218,367); Sk 10,21-33, zač. 25; Jn 7, 1-13, zač. 25

Streda, 24. apríl
Polovica Päťdesiatnice
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 14,6b-18, zač.34; Jn 7, 14-30, zač. 26

Štvrtok, 25. apríl
Svätý apoštol a evanjelista Marek
06:30 sl. sv. lit. (PZ 205,353); 18:00 csl. sv. lit.(HP 220,369); Sk 10,34-43, zač.26; Jn 8, 12-20, zač. 29

Piatok, 26. apríl
Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 10,44-11,10, zač. 27; Jn 8, 21-30, zač. 30

Sobota, 27. apríl
Svätý hieromučeník Simeon
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 12,1-11, zač. 29; Jn 8, 31-42a, zač. 31

Nedeľa, 28. apríl
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 221); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 206); Sk 11,19-26.29-30, zač.28; Jn 4,5 – 42, zač. 12
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 29. apríl
Prepodobný Memnón Divotvorca
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 12,12-17, zač.30; Jn 8, 42-51, zač. 32

Utorok, 30. apríl
Svätý apoštol Jakub
06:30 sl. sv. lit. (PZ 205); 18:00 csl. sv. lit.(HP 220); Sk 12,25-13,12, zač. 31; Jn 8, 51-59, zač. 33

Streda, 1. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 13,13-24, zač.32; Jn 6, 5-14, zač.18

Štvrtok, 2. máj
Svätý Atanáz Veľký
06:30 sl. sv. lit. (PZ 206); 18:00 csl. sv. lit.(HP 221); Sk 14,20b-27, zač.35; Jn 9, 39-10,9, zač. 35a

Piatok, 3. máj
Odchod do večnosti prepodobného Teodóza
06:30 csl. sv. lit. (HP 221); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 206); Sk 15,5-34, zač. 36; Jn 10, 17-28a, zač. 37

Sobota, 4. máj
Prepodobná mučenica Pelágia
06:30 csl. sv. lit. (HP 221); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 206); Sk 15,35-41, zač. 37; Jn 10, 27-38, zač. 38

Nedeľa, 5. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 224); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 16,16-34, zač.38; Jn 9,1 – 38, zač. 34
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona