Pondelok, 22. marec

Prepodobný Ján Klimak

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 154); Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 60.

Utorok, 23. marec

Svätý prepodobný mučeník Nikón

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 191); 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, zač. 36.

Streda, 24. marec

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 lit. VPD (MM 30, papier); Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Lk 7, 36 – 50, zač. 33; VPD: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís 21, 23 – 31; 22, 1 – 4. Zvestovaniu: Gn 28, 10 – 17; Ex 3, 1 – 8a; Ez 43, 27; 44, 1 – 4.

Štvrtok, 25. marec

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (HS 367); 16:30 sl. sv. lit. (HS 367); 18:00 csl. sv. lit. s večierňou (SDS 289); Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3.

Piatok, 26. marec

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 dets. lit. VPD (MM 31); Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Mt 4, 1 – 11, zač. 7; VPD: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31

Sobota, 27. marec

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

06:30 csl. sv. lit. (SDS 308); 18:00 sl. sv. lit. (HS 160); Hebr 12, 28 – 29; 13, 1 – 8, zač. 333b; Jn 11, 1 – 45, zač. 39.

Nedeľa, 28. marec

Kvetná nedeľa. Svätenie bahniatok. Myrovanie.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 188; 200); 10:00 sl. sv. lit. (HS 149; 210); Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, zač. 41.

14:30 Predveľkonočná spoveď

Pondelok, 29. marec

Svätý a veľký pondelok. Prepodobná Mária Egyptská

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 lit. VPD (MM 33); VPD: Ex 1, 1-20; Jób 1, 1-12; Mt 24, 3-35, zač. 98.

Utorok, 30. marec

Svätý a veľký utorok. Prepodobný Ján

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 lit. VPD (MM 35); VPD: Ex 2, 5-10; Jób 1, 13-22; Mt 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2, zač. 102.

Streda, 31. marec

Svätá a veľká streda. Prepodobný Hyppatios

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 lit. VPD (MM 36); VPD: Ex 2, 11-22; Jób 2, 1-10; Mt 26, 6-16, zač. 108.

Štvrtok, 1. apríl

Svätý a veľký štvrtok

09:30 Archijerejská sv. liturgia v katedrále; 17:00 Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého (CHV 1); 18:30 Sväté strasti (CHV 7)

Piatok, 2. apríl

Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok. Prísny pôst.

07:00 Kráľovské hodinky (CHV 23); 15:00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu (CHV 38)

Sobota, 3. apríl

Svätá a veľká sobota

07:30 Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe; 17:00 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého (CHV 60); 19:00 Čítanie zo Skutkov apoštolov

Nedeľa, 4. apríl

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY. Požehnanie veľkonočných pokrmov. Myrovanie.

05:00 Utiereň Vzkriesenia (CHV 65-72); 08:00 csl. sv. lit. (SDS 223); 10:00 sl. sv. lit. (HS 227); Sk 1, 1-8, zač. 1; Jn 1, 1-17, zač. 1.

18:00 Paschálna večiereň (CHV 75-77)

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 5. apríl

Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok

08:00 csl. sv. lit. (SDS 226); 10:00 sl. sv. lit. (HS 230); Sk 1, 12 – 17.21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18 – 28, zač. 2

Utorok, 6. apríl

Svetlý utorok

06:30 sl. sv. lit. (HS 230); 16:30 sl. sv. lit. (HS 230); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 226); Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, zač. 113.

Streda, 7. apríl

Svetlá streda

06:30 csl. sv. lit. (SDS 223); 18:00 sl. sv. lit. (HS 231); Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, zač. 4.

Štvrtok, 8. apríl

Svetlý štvrtok

06:30 sl. sv. lit. (HS 231); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 223); Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač. 8.

Piatok, 9. apríl

Svetlý piatok. Voľnica

06:30 csl. sv. lit. (SDS 223); 17:30 dets. sv. lit. (HS 232); Sk 7, 3 – 18, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7.

Sobota, 10. apríl

Svetlá sobota

06:30 csl. sv. lit. (SDS 223); 18:00 sl. sv. lit. (HS 233); Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, zač. 11.

Nedeľa, 11. apríl

2. nedeľa po Pasche – o Tomášovi

08:00 csl. sv. lit. (SDS 226); 10:00 sl. sv. lit. (HS 233); Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31, zač. 65.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona