Pondelok, 22. február

Nájdenie úctyhodných pozostatkov sv. mučeníkov v Eugeniu

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 154); Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75

Utorok, 23. február

Svätý hieromučeník Polykarp

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 191); Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25; 5, 1 – 13, zač. 10

Streda, 24. február

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy sv. Ján Krstiteľa

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00  lit. VPD (MM 19, 46); 2 Kor 6, 16b – 18; 7, 1, zač. 182b; Mt 5, 20 – 26, zač. 12; VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23. 6, 1 – 3a

Štvrtok, 25. február

Svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup

06:30 sl. sv. lit. (HS 157); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 194); 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 13

Piatok, 26. február

Svätý Porfyrios, gazský biskup

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 dets. lit. VPD (MM 20,41,51); Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 5, 33 – 41, zač. 14; VPD: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1

Sobota, 27. február

2. zádušná sobota. Prepodobný otec Prokop Dekapolita

06:30 csl. sv. lit. (SDS 308); 18:00 sl. sv. lit. (HS 160); Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35 – 44, zač. 6

Nedeľa, 28. február

2. pôstna nedeľa. Prepodobný otec Bazil. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 188; 200); 10:00 sl. sv. lit. (HS 149; 210); Hebr 1, 10 –14; 2,1 – 3, zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7

17:15 Krížová cesta

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 1. marec

Prepodobná mučenica Eudokia

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 154); Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, zač. 15

Utorok, 2. marec

Svätý hieromučeník Teodot

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 191); Flp 2, 12 – 16, zač. 241; Mt 10, 32 – 42; 11, 1, zač. 38

Streda, 3. marec

Svätý mučeník Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 lit. VPD (MM 20, 51); Ef 4, 1 – 13, zač. 224; Mt 7, 1 – 8, zač. 20a; VPD: Gn 7, 6 – 24; Prís 9, 12 – 18

Štvrtok, 4. marec

Prepodobný otec Gerasim od Jordána

06:30 sl. sv. lit. (HS 157); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 194); Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 29; 8,1 – 4, zač. 24

Piatok, 5. marec

Svätý mučeník Konón

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 dets. lit. VPD (MM 21,43,53); Ef 5, 1 – 8a, zač. 228; Mt 6, 22 – 33, zač. 18; VPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 32; 11, 1 – 12

Sobota, 6. marec

3 zádušná sobota. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria

06:30 csl. sv. lit. (SDS 308); 18:00 sl. sv. lit. (HS 160); Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 17, zač. 8

Nedeľa, 7. marec

3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná. Svätí hieromučeníci Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 189, 201); 10:00 sl. sv. lit. (HS 150, 211);  Hebr 4, 14 – 16; 5, 1 – 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 38; 9, 1, zač. 37

17:15 Krížová cesta

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona