Pondelok, 21. jún

Svätý mučeník Julián Tarzský

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 2 Kor 11, 21-33; 12, 1-9, zač. 193; Mt 16, 13-19, zač. 67

Utorok, 22. jún

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 14, 9-18, zač. 114; Mt 12, 14-16.22-30, zač. 46.

Streda, 23. jún

Svätá mučenica Agripína

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 15, 7-16, zač. 117; Mt 12, 38-45, zač. 48

Štvrtok, 24. jún

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu Jána Krstiteľa. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 369); 18:00 csl. sv. lit. (HP 391); Rim 15, 17-29, zač. 49; Mt 12, 46-50; 13, 1-13, zač. 49

Piatok, 25. jún

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Rim 16, 1-6, zač. 120; Mt 13, 3-9, zač. 50

Sobota, 26. jún

Prepodobný otec Dávid zo Solúna

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 8, 14-21, zač. 97; Mt 9, 9-13, zač. 30

Nedeľa, 27. jún

5. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný otec Samson Pohostinný. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100); Rim 10, 1-10, zač. 103; Mt 8, 28-34; 9, 1, zač. 28

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 28. jún

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 16, 17-24, zač. 121; Mt 13, 10-23, zač. 51

Utorok, 29. jún

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 371); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 371); 18:00 csl. sv. lit. (HP 393); 1 Kor 1, 1-9, zač. 122; Mt 13, 24-30, zač. 52

Streda, 30. júl

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov

06:30 csl. sv. lit. (HP 395); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 373); 1 Kor 2, 9-10; 3, 1-8, zač. 127; Mt 13, 31-36, zač. 53

Štvrtok, 1. júl

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Kor 3, 18-23, zač. 129; Mt 13, 36-43, zač. 54

Piatok, 2. júl

Uloženie úctyhodného rúcha Presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách

06:30 csl. sv. lit. (HP 397); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 374); 1 Kor 4, 5-8, zač. 130; Mt 13, 44-54, zač. 55

Sobota, 3. júl

Svätý mučeník Hyacint

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 9, 1-5, zač. 100; Mt 9, 18-26, zač. 32

Nedeľa, 4. júl

6. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101); Rim 12, 6-14, zač. 110; Mt 9, 1-8, zač. 29.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona