Pondelok, 21. január
Prepodobný otec Maxim Vyznávač
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 2 Pt 1,20-2,9, zač. 66; Mk 13,9-13, zač. 59

Utorok, 22. január
Svätý apoštol Timotej
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Pt 2,9-22, zač.67; Mk 13,14-23, zač. 60

Streda, 23. január
Svätý hieromučeník Klement
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 2 Pt 3,1-18, zač.68; Mk 13, 24-31, zač. 61

Štvrtok, 24. január
Prepodobná matka Xénia Rímska
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Jn 1,8-2,6, zač.69; Mk 13,31-14,2, zač. 62

Piatok, 25. január
Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 346); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 334); 1 Jn 2,7-17, zač. 70; Mk 14, 3-9, zač. 63

Sobota, 26. január
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 161); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16

Nedeľa, 27. január
Nedeľa o márnotratnom synovi. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 98,161); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97,165); 1 Kor 6,12-20, zač.135; Lk 15,11-32, zač. 79
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 28. január
Prenesenie pozostatkov sv. Jána Zlatoústeho
06:30 csl. sv. lit. (HP 348); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1Jn 2,18-3,10, zač. 71; Mk 11,1-11, zač. 49

Utorok, 29. január
Prenesenie pozostatkov sv. Ignáca Bohonositeľa
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Jn 3,10-20, zač.72; Mk 14,10-42, zač. 64

Streda, 30. január
Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
06:30 csl. sv. lit. (HP 349); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 335); Hebr 13,7-16, zač.334; Mt 5, 14-19, zač. 11

Štvrtok, 31. január
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Jn 4,20-5,21, zač.74; Mk 15,1-15, zač. 66

Piatok, 1. február
Predprazdenstvo Stretnutia Pána
06:30 csl. sv. lit. (HP 351); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 337); 2 Jn 1,1-13, zač. 75; Mk 15, 33-41, zač. 68

Sobota, 2. február
Stretnutie nášho Pána Ježiša Krista. Myrovanie. Požehnanie sviec
08:00 csl. sv. lit. (HP 352); 10:00 sl.sv. lit. (PZ 338); Hebr 7,7-17, zač. 316; Lk 2, 22-40, zač. 7

Nedeľa, 3. február
Mäsopôstna nedeľa. Radový hlas 3.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100,163); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99,165); 1 Kor 8,8-9,2, zač.140; Mt 25,31 – 46, zač.106
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona