Pondelok, 20. august
Svätý prorok Samuel
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); 2 Kor 8, 7-15, zač. 186; Mk 3,6-12, zač. 11

Utorok, 21. august
Svätý apoštol Tadeáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit. (HP 426); 2 Kor 8,16-9,5, zač. 187; Mk 3, 13-19, zač. 12

Streda, 22. august
Svätý mučeník Agatonik a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); 2 Kor 9,12-15, zač.189; Mk 3, 20-27, zač. 13

Štvrtok, 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Bohorodičky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 393); 18:00 csl. sv. lit. (HP 426); 2 Kor 10,7b-18, zač.190; Mk 3,28-35, zač. 14

Piatok, 24. august
Svätý hieromučeník Eutychés
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Kor 11,5-21a, zač. 177; Mk 4, 1-9, zač. 15

Sobota, 25. august
Blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka
06:30 csl. sv. lit. (HP 430); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 397); 1 Kor 2,6-9, zač. 126; Mt 22, 15-22, zač. 90

Nedeľa, 26. august
Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100); 1 Kor 16,13-24, zač.166; Mt 21,33-42, zač. 87.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 27. august
Prepodobný Pimen
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 2 Kor 12,10-19, zač. 195; Mk 4,10-23, zač. 16

Utorok, 28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Kor 12,20-21, zač. 196; Mk 4, 24-34, zač. 17

Streda, 29. august
Sťatie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
06:30 csl. sv. lit. (HP 432); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 399); Sk 13,25-33a, zač.240; Mk 6, 14-30, zač. 24

Štvrtok, 30. august
Svätý Alexander, konštantínopolský patriarcha
06:30 sl. sv. lit. (PZ 113); 18:00 csl. sv. lit. (HP 112); Gal ,1-10, zač.198; Mk 5, 1-20, zač. 19

Piatok, 31. august
Uloženie pásu presvätej Bohorodičky
06:30 csl. sv. lit. (HP 433); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 400); Gal 2,6-10, zač. 201; Mk 5, 22-43, zač. 20

Sobota, 1. september
Začiatok indiktu, nového cirkevného roka
06:30 csl. sv. lit. (HP 247); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 232); 2 Kor 7,1-10, zač. 183; Mk 1, 29-35, zač. 5.

Nedeľa, 2. september
Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101); 2 Kor 1,21-2,4, zač.170; Mt 22,1 – 14, zač. 89
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona