Pondelok, 20. december

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

06:30 csl. sv. lit. (HP 311); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 298); Hebr 11, 17-23.27-31 zač. 329; Mk 9, 42-10,1 zač. 42

Utorok, 21. december

Svätá mučenica Juliána

06:30 sl. sv. lit. (PZ 298); 18:00 csl. sv. lit. (HP 311); Hebr 12, 25-26.13,22-25 zač. 333; Mk 10, 2-12, zač. 43

Streda, 22. december

Svätá veľkomučenica Anastázia

06:30 csl. sv. lit. (HP 311); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 298); Jak 1, 1-18 zač. 50; Mk 10, 11-16, zač. 44

Štvrtok, 23. december

Desiati svätí mučeníci z Kréty

06:30 sl. sv. lit. (PZ 298); 18:00 csl. sv. lit. (HP 311);Jak 1,19-27 zač. 51; Mk 10, 17-27, zač. 45

Piatok, 24. december

Predvečer Narodenia Pána. Svätá mučenica Eugénia. Zdržanlivosť od mäsa a pôst.

06:30 Kráľovske hodinky (CHR 7); 15:00 Veľká večiereňs liturgiou sv. Bazila Veľkého (CHR 28); 23:00 Veľké povečerie (CHR 40); Hebr 1, 1-12, zač. 303;Lk 2, 1-20, zač. 5

Sobota, 25. december

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok. Myrovanie.

08:00 csl. sv. lit. (HP 313); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 300);Gal 4, 4-7 zač. 209; Mt 2, 1-12 zač. 3

16:00 Vianočná akadémia

Nedeľa, 26. december

Nedeľa po Kristovom narodení. Zbor Presvätej Bohorodičky. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 104,321); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103,306);  Gal 1,11-19, zač.200; Mt 2, 13-23, zač.4

14:00 Koledovanie detí

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 27. december

Svätý prvomučeník  a archidiakon Štefan

06:30 csl. sv. lit. (HP 318); 16:30 sl. sv. lit. (PZ  308)18:00 sl. sv. lit. (PZ  308); Sk 6,8 -7,5a.47-60 zač. 17; Mt 21, 33-42 zač. 87

Utorok, 28. december

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

06:30 sl. sv. lit. (PZ 302); 18:00 csl. sv. lit. (HP 315); Jak 3, 1-10 zač. 54; Mk 11, 11-23 zač. 50

Streda, 29. december

Sväté deti, ktoré dal povraždiť Herodes v Betleheme

06:30 csl. sv. lit. (HP 323); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 310); 2 Kor 5,15-21  zač. 180; Mt 2, 13-23 zač. 4

Štvrtok, 30. december

Svätá mučenica Anýzia

06:30 sl. sv. lit. (PZ 302); 18:00 csl. sv. lit. (HP 315); Jak 4,7 -5,9 zač. 56; Mk 11, 27-33 zač. 52

Piatok, 31. december

Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia

06:30 csl. sv. lit. (HP 315); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 302); 1 Pt 1,1-2.10-12.2,6-10  zač. 58; Mk 12, 1-12 zač. 53

23:30 – 24:00  ďakovná adorácia s požehnaním

Sobota, 1. január

Sobota pred Osvietením. Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Prikázaný sviatok. Myrovanie.

08:00 csl. sv. lit. (HP 325); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 313); Kol 2, 8-12, zač. 254; Lk 2,20 -21.40-52; zač. 6

Nedeľa, 2. január

Nedeľa pred Bohozjavením. Predprazdenstvo Bohozjavenia. Svätý Silvester.

Radový hlas 7.

08:00 csl.sv.lit. (HP105,328); 10:00 sl.sv.lit. (PZ104,316); 2 Tim 4, 5-8, zač.298; Mk 1,1-8, zač. 1

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona