Pondelok, 2. august

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 2 Kor 2, 3c-15, zač. 171; Mt 23, 13-22, zač. 94.

Utorok, 3. august

Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Kor 2, 14-3, 3, zač. 172; Mt 23, 23-28, zač. 95.

Streda, 4. august

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111);2 Kor 3,4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29-39, zač. 96.

Štvrtok, 5. august

Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Eusignios

06:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 18:00 csl. sv. lit. (HP 418); 2 Kor 4, 1-6, zač. 175; Mt 24, 13-28, zač. 99.

Piatok, 6. august

Sväté Premenenie nášho Pána Ježiša Krista. Voľnica.

06:30 csl. sv. lit. (HP 418); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 387); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 387); 2 Pt 1, 10-19, zač. 65; Mt 17, 1-9, zač. 70.

Sobota, 7. august

Prepodobný mučeník Domécius

06:30 csl. sv. lit. (HP 420); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 389);1 Kor 1, 3-9, zač. 123; Mt 19, 3-12, zač. 78.

Nedeľa, 8. august

11. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý vyznávač Emilán, kyzický biskup. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98; 420); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97; 389); 1 Kor 9, 2b-12, zač. 141; Mt 18, 23-35, zač. 77.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 9. august

Svätý apoštol Matej

06:30 csl. sv. lit. (HP 420; 422); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 389; 390); 2 Kor 5, 10-15, zač. 179; Mk 1, 9-15, zač. 2.

Utorok, 10. august

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

06:30 sl. sv. lit. (PZ 389); 18:00 csl. sv. lit. (HP 420); 2 Kor 5, 15-21, zač. 180; Mk 1, 16-22, zač. 3.

Streda, 11. august

Svätý mučeník Euplos

06:30 csl. sv. lit. (HP 420); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 389); 2 Kor 6,11-16, zač. 182; Mk 1, 23-28, zač. 4.

Štvrtok, 12. august

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

06:30 sl. sv. lit. (PZ 389); 18:00 csl. sv. lit. (HP 420); 2 Kor 7, 1-10, zač. 183; Mk 1, 29-35, zač. 5.

Piatok, 13. august

Zakončenie sviatku Premenenia Pána. Prepodobný Maxim Vyznávač.

06:30 csl. sv. lit. (HP 420); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 389); 2 Kor 7, 10-16, zač. 184; Mk 2, 18-22, zač. 9.

Sobota, 14. august

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš.

06:30 csl. sv. lit. (HP 424); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 393); 1 Kor 1, 26-29, zač. 125b; Mt 20, 29–34; zač. 82.

Nedeľa, 15. august

12. nedeľa po Päťdesiatnici. Zosnutie Presvätej Bohorodičky Márie, vždy Panny. Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (HP 100; 426); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99; 393); 1 Kor 15, 1-11, zač. 158; Mt 19, 16-26, zač. 76.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona