Pondelok, 2. máj

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha

06:30 csl. sv. lit. (HP 214,372); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 199,356); Sk 3, 19-26, zač. 9; Jn 2,1-11, zač. 6

Utorok, 3. máj

Odchod do večnosti prepodobného Teodóza

06:30 sl. sv. lit. (PZ 199); 18:00 csl. sv. lit. (HP 214); Sk 4,1-10, zač. 10; Jn 3, 16-21, zač. 10

Streda, 4. máj

Svätá mučenica Pelágia

06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 199); Sk 4,13-22, zač.11; Jn 5, 17-24, zač. 15

Štvrtok, 5. máj

Svätá mučenica Irena.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 199); 18:00 csl. sv. lit. (HP 214); Sk 4,23-31, zač. 12; Jn 5, 24-30, zač. 16

Piatok, 6. máj

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

06:30 csl. sv. lit. (HP 214,375); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 199,358); Sk 5, 1-11, zač. 13; Jn 5, 30-6,2 zač. 17

Sobota, 7. máj

Spomienka na znamenie úctyhodného Kríža

06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 199); Sk 5,21-33, zač. 15; Jn 6, 14-27, zač. 19

Nedeľa, 8. máj

Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 216,378); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 200,359);  Sk 6,1-7, zač. 16; Mk 15,42-16,8 zač. 69

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 9. máj

Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari

06:30 csl.sv.lit. (HP 216,380); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 200,361); Sk 6,8-15;7,1-5a;47-60, zač.17; Jn 4,46b-54,zač. 13

Utorok, 10. máj

Svätý apoštol Šimon Horlivec

06:30 sl. sv. lit. (PZ 200,362); 18:00 csl. sv. lit. (HP 216,381); Sk 8,5-17, zač. 18; Jn 6, 27-33, zač. 20

Streda, 11. máj

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko, prešovský svätiaci biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 216,383); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 200,364); Sk 8,18-25, zač.19; Jn 6, 35-39, zač. 21

Štvrtok, 12. máj

Svätý Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

06:30 sl. sv. lit. (PZ 200); 18:00 csl. sv. lit. (HP 216); Sk 8,26-39, zač. 20; Jn 6, 40-44, zač. 22

Piatok, 13. máj

Svätá mučenica Glykéria

06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 200); Sk 8, 40;9,1-19, zač. 21; Jn 6, 48-54, zač. 23.

Sobota, 14. máj

Svätý mučeník Izidor

06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 200); Sk 9,19b-31, zač. 22; Jn 4, 46b-54, zač. 13

Nedeľa, 15. máj

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom. Prepodobný Pachómios . Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (HP 218); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 203);  Sk 9,32-42, zač. 23; Jn 5,1-15, zač. 14

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona