Pondelok, 2. január

Predprazdenstvo Bohozjavenia. Svätý otec Silvester, rímsky pápež

06:30 csl. sv. lit. (HP 328); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 316); Hebr 8, 7-13, zač. 319; Mk 8,11-21, zač. 33

Utorok, 3. január

Svätý prorok Malachiáš

06:30 sl. sv. lit. (PZ 316); 18:00 csl. sv. lit. (HP 328); Hebr 9,8-10.15-23, zač. 321; Mk 8, 22-26, zač. 34

Streda, 4. január

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

06:30 csl. sv. lit. (HP 328); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 316); Hebr 10,1-18, zač.323; Mk 8,30-34, zač. 36

Štvrtok, 5. január

Predvečer Bohozjavenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 316); 17:30 sl. Večiereň s lit.sv. Bazila Veľkého; 1 Kor 9,19-27, zač. 143; Lk 3, 1-18, zač. 9

Piatok, 6. január

Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok. Myrovanie. Voľnica.

08:00 csl. sv. lit. (HP 330); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 318);  Tít 2, 11-14;3,4-7, zač. 302; Mt 3, 13-17, zač. 6

Jordánske svätenie vody.

Sobota, 7. január

Sobota po Bohozjavení. Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

06:30 csl. sv. lit. (HP 334); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 324); Sk 19,1-8, zač. 42; Jn 1, 29-34, zač. 3

Nedeľa, 8. január

Nedeľa po Bohozjavení. Prepodobný Juraj Chozebita. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 102,336); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101,323); Ef 4,7-13, zač.224b.; Mt 4,12-17, zač. 8

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 9. január

Svätý mučeník Polyeukt

06:30 csl. sv. lit. (HP 332); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 320); Hebr 11,17-23.27-31, zač. 329; Mk 9,42-10,1, zač. 42

Utorok, 10. január

Svätý Gregor, nysský biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 320); 18:00 csl. sv. lit.(HP 332); Hebr 12,25-26.13,22-25, zač. 333; Mk 10, 2-12, zač. 43

Streda, 11. január

Prepodobný otec Teodóz

06:30 csl. sv. lit. (HP 338); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 326); Jak 4,1-13, zač.50; Mk 10, 11-16, zač. 44

Štvrtok, 12. január

Svätá mučenica Tatiana

06:30 sl. sv. lit. (PZ 320); 18:00 csl. sv. lit.(HP 332); Jak 1,19-27, zač.51; Mk 10, 17-27, zač. 45

Piatok, 13. január

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

06:30 csl. sv. lit. (HP 332); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 320);Jak 2, 1-13, zač. 52; Mk 10, 24-32a, zač. 46

Sobota, 14. január

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

06:30 csl. sv. lit. (HP 332); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 320); Kol 1,1-6, zač. 349; Lk 16, 10-15, zač. 81

Nedeľa, 15. január

Tridsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103);  1 Tim 1,15-17, zač. 280b; Lk 18,35 – 43, zač. 93

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona