Pondelok, 19. júl

Prepodobná Makrína, sestra Bazila Veľkého. Prepodobný Dios

06:30 csl. sv. lit. (HP 408); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 381); 1 Kor 11, 31-34. 12,1-6, zač. 150; Mt 18, 1-11, zač. 74

Utorok, 20. júl

Svätý a slávny prorok Eliáš

06:30 sl. sv. lit. (PZ 382); 18:00 csl. sv. lit. (HP 410); Jak 5, 10-20, zač. 57; Lk 4, 22-30, zač. 14

Streda, 21. júl

Prepodobní Simeon a Ján

06:30 csl. sv. lit. (HP 111); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 156);1 Kor 13,4 – 14,5, zač. 154; Mt 20, 1-16, zač. 80

Štvrtok, 22. júl

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

06:30 sl. sv. lit. (PZ 384); 18:00 csl. sv. lit. (HP 411); 1 Kor 14, 6-19, zač. 155; Mt 20, 17-28, zač. 81

Piatok, 23. júl

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 159); 1 Kor 14, 26-40, zač. 157; Mt 21, 12-14. 17-20, zač. 83**

Sobota, 24. júl

Svätí mučeníci Boris a Gleb

06:30 csl. sv. lit. (HP 413); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 14, 6-9, zač. 113; Mt 15, 32-39, zač. 64

Nedeľa, 25. júl

9. nedeľa po Päťdesiatnici. Zosnutie svätej Anny, Matky Presvätej Bohorodičky. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (HP 107; 414); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106; 385); 1 Kor 3, 9-17, zač. 128; Mt 14, 22-34, zač. 59

18:00 Veľká večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 26. júl

Svätý hieromučeník Hermolas a spoločníci. Prepodobná mučenica Paraskeva

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Kor 15, 12-19, zač. 159; Mt 21, 18-22, zač. 84

Utorok, 27. júl

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Prepodobní sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva, Angelár

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 416); 1 Kor 15, 29-38, zač. 161; Mt 21, 23-27, zač. 85

Streda, 28. júl

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Kor 16, 4-12, zač. 165; Mt 21, 28-32, zač. 86

Štvrtok, 29. júl

Svätý mučeník Kallinik

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 2 Kor 1, 1-7, zač. 167; Mt 21, 43-46, zač. 88

Piatok, 30. júl

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Kor 1, 12-20, zač. 169; Mt 22, 23-33, zač. 91

Sobota, 31. júl

Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 15, 30-33, zač. 119; Mt 17, 24–27; 18, 1-4, zač. 73

Nedeľa, 1. august

10. nedeľa po Päťdesiatnici. Vynesenie úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (HP 97; 114); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96; 114); 1 Kor 4, 9-16, zač. 131; Mt 17, 14-23a, zač. 72

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona