Pondelok, 19. december

Svätý mučeník Bonifác

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 2 Tim 2, 20-26, zač. 294; Lk 19,37-44, zač. 97.

Utorok, 20. december

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

06:30 sl. sv. lit. (PZ 298); 18:00 csl. sv. lit. (HP 311); 2 Tim 3,16-4,4, zač. 297; Lk 19, 45-48, zač. 98

Streda, 21. december

Svätá mučenica Juliána

06:30 csl. sv. lit. (HP 311); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 298); 2 Tim 4,9-22, zač.299; Lk 20,1-8, zač. 99

Štvrtok, 22. december

Svätá veľkomučenica Anastázia

06:30 sl. sv. lit. (PZ 298); 18:00 csl. sv. lit. (HP 311); Tít 1,5-2,1, zač. 300b; Lk 20, 9-18, zač. 100.

Piatok, 23. december

Desiati svätí mučeníci z Kréty

06:30 csl. sv. lit. (HP 311);Kráľovské hodinky(CHR 7 ); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 298);  Tít 1, 15-2,10, zač. 301; Lk 20, 19-26, zač. 101

Sobota, 24. december

Predvečer Narodenia Pána. Sobota pred Kristovým narodením

07:30 csl. sv. lit. (HP 312); 15:00 Veľká večiereň (CHR 28);22:00 Veľké povečerie (CHR 40); Gal 3,8-12, zač. 205; Lk 13, 18-29, zač. 72

Nedeľa, 25. december

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Myrovanie

08:00 csl. sv. lit. (HP 313); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 300); Gal 4,4-7, zač.209; Mt 2,1-12, zač. 3

16:00 Vianočná akadémia

Pondelok, 26. december

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok

08:00 csl.sv.lit. (HP 317); 10:00 sl.sv. lit. (PZ 304); Hebr 2,11-18, zač. 306; Mt 2,13-23, zač. 4

14:00 Koledovanie detí

Utorok, 27. december

Svätý prvomučeník a archidiakon Štefan

06:30 sl. sv. lit. (PZ 308);16:30 sl.sv.lit.(308); 18:00 csl. sv. lit.(HP 318); Sk 6,8-7,5a.47-60, zač. 17; Mt 21, 33-42, zač. 87

Streda, 28. december

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

06:30 csl. sv. lit. (HP 315); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 302); Hebr 5,11-14;6,1-8, zač.312; Lk 21, 5-7.10-11.20-24, zač. 104

Štvrtok, 29. december

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme

06:30 sl. sv. lit. (PZ 310); 18:00 csl. sv. lit.(HP 323); Hebr 7,1-6, zač.315; Lk 21, 28-33, zač. 107

Piatok, 30. december

Svätá mučenica Anýzia. Voľnica

06:30 csl. sv. lit. (HP 315); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 302);Hebr 7, 18-25, zač. 317; Lk 21, 37-22,8, zač. 108a

Sobota, 31. december

Sobota po Kristovom narodení

06:30 csl. sv. lit. (HP 315); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 302); 1 Tim 6,11b-16, zač. 288; Mt 12, 15b-21, zač. 46b

23:30-24:00 Ďakovná adorácia s požehnaním

Nedeľa, 1. január

Nedeľa pred Osvietením. Obrezanie nášho Pána Ježiša Krista. Myrovanie

08:00 csl. sv. lit. (HP 325); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 313);  Kol 2,8-12, zač. 254; Lk 2,20 -21.40-52, zač. 6

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona