Pondelok, 16. august

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu nášho Pána. Svätý mučeník Diomedés.

06:30 csl. sv. lit. (HP 428;426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 395;393); 2 Kor 8, 7-15, zač. 186; Mk 3, 6-12, zač. 11.

Utorok, 17. august

Svätý mučeník Myrón

06:30 sl. sv. lit. (PZ 395); 18:00 csl. sv. lit. (HP 426); 2 Kor 8, 16-9, 5, zač. 187; Mk 3, 13-19, zač. 12.

Streda, 18. august

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 395);2 Kor 9,12.10,1 – 7, zač. 189; Mk 3, 20-27, zač. 13.

Štvrtok, 19. august

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

06:30 sl. sv. lit. (PZ 395); 18:00 csl. sv. lit. (HP 426); 2 Kor 10, 7-18, zač. 190; Mk 3, 28-35, zač. 14.

Piatok, 20. august

Svätý prorok Samuel

06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 395); 2 Kor 11, 5-21a, zač. 192; Mk 4, 1-9, zač. 15.

Sobota, 21. august

Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa

06:30 csl. sv. lit. (HP 426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 395);1 Kor 2, 6-9, zač. 126; Mt 22, 15-22, zač. 90.

Nedeľa, 22. august

13. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101; 426); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100; 395); 1 Kor 16, 13-24, zač. 166; Mt 21, 33-42, zač. 87.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 23. august

Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Lupus.

06:30 csl. sv. lit. (HP  426); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  395); 2 Kor 12, 10-19, zač. 195; Mk 4, 10-23, zač. 16.

Utorok, 24. august

Svätý hieromučeník Eutychés

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Kor 12, 20-13,2 zač. 196; Mk 4, 24-34, zač. 17.

Streda, 25. august

Blahoslavený hieromučeník Metod Dominik Trčka. Svätý apoštol Títus.

06:30 csl. sv. lit. (HP 430); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 397); 2 Kor 13,3-13, zač. 197; Mk 4, 35-41, zač. 18.

Štvrtok, 26. august

Svätí mučeníci Adrián a Natália

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Gal 1, 1-10;20-24;2, 1-5, zač. 198; Mk 5, 1-20, zač. 19.

Piatok, 27. august

Prepodobný Pimen

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Gal 2, 6-10, zač. 201; Mk 5, 22-24.35-43;6,1, zač. 20.

Sobota, 28. august

Prepodobný Mojžiš Etiópsky. Svätý Augustín, hipponský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 4, 1-5, zač. 130; Mt 23, 1–12; zač. 93.

Nedeľa, 29. august

14. nedeľa po Päťdesiatnici. Sťatie hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu Jána Krstiteľa  Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 102; 432); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101; 399); 2 Kor 1, 21-2,4 zač. 170; Mt 22, 1-14, zač. 89.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona