Pondelok, 16. máj

Prepodobný Teodor Posvätený

06:30 csl. sv. lit. (HP 218); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 203); Sk 10, 1-20, zač. 24; Jn 6,56-69, zač. 24

Utorok, 17. máj

Svätý apoštol Andronik

06:30 sl. sv. lit. (PZ 203); 18:00 csl. sv. lit. (HP 218); Sk 10,21-33, zač. 25; Jn 7, 1-13, zač. 25

Streda, 18. máj

Polovica Päťdesiatnice

06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 14,6-18, zač.34; Jn 7, 14-30, zač. 26.

Štvrtok, 19. máj

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

06:30 sl. sv. lit. (PZ 205); 18:00 csl. sv. lit. (HP 220); Sk 10,34-43, zač. 26; Jn 8, 12-20, zač. 29

Piatok, 20. máj

Svätý mučeník Tallelaios

06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 10, 44-11,18, zač. 27; Jn 8, 21-30, zač. 30

Sobota, 21. máj

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

06:30 csl. sv. lit. (HP 220,385); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 12,1-11, zač. 29; Jn 8, 31-42, zač. 31.

Nedeľa, 22. máj

Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke. Svätý mučeník Bazilisk. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 221); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 206);  Sk 11,19-30, zač. 28; Jn 4,5-42, zač. 12

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 23. máj

Prepodobný vyznávač Michal, syndský biskup

06:30 csl.sv.lit. (HP 220); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 205); Sk 12,12-17, zač.30; Jn 8,42-51,zač. 32

Utorok, 24. máj

Prepodobný Simeon

06:30 sl. sv. lit. (PZ 205); 18:00 csl. sv. lit. (HP 220); Sk 12,25-13,12, zač. 31; Jn 8, 51-59, zač. 33

Streda, 25. máj

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice

06:30 csl. sv. lit. (HP 220,387); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 205); Sk 13,13-24, zač.32; Jn 6, 5-14, zač. 18

Štvrtok, 26. máj

Svätý apoštol Karpos

06:30 sl. sv. lit. (PZ 206); 18:00 csl. sv. lit. (HP 221); Sk 14,20b-27, zač. 35; Jn 9, 39-10,9, zač. 35

Piatok, 27. máj

Svätý hieromučeník Terapont

06:30 csl. sv. lit. (HP 221); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 206); Sk 15, 5-34, zač. 36; Jn 10, 17-28a, zač. 37

Sobota, 28. máj

Prepodobný Nikita, chalcedonský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 221); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 206); Sk 15,35-41, zač. 37; Jn 10, 27-38, zač. 38

Nedeľa, 29. máj

Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. Svätá mučenica Teodózia. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 224); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 208);  Sk 16,16-34, zač. 38; Jn 9,1-38, zač. 34

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona