Pondelok, 14. máj
Svätý mučeník Izidor.
06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 17, 1-15, zač. 39; Jn 11,47-57, zač. 40.

Utorok, 15. máj
Prepodobný otec Pachómios Veľký.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 208); 18:00 csl. sv. lit. (HP 224); Sk 17,19-28a, zač. 40b; Jn 12, 19-36a, zač. 42a.

Streda, 16. máj
Zakončenie Paschy. Prepodobný otec Teodor Posvätený.
06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 18,22-28, zač.41; Jn 12, 36-47, zač. 43.

Štvrtok, 17. máj
Nanebovstúpenie Pána. Prikázaný sviatok. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210);16:30 sl. sv. lit. 18:00 csl. sv. lit. (HP 225); Sk 1,1-12, zač.1; Lk 24,36-53, zač. 114.

Piatok, 18. máj
Svätý mučeník Teodot z Ankyry.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 19,1-8, zač. 42; Jn 14, 1-11a, zač. 47.

Sobota, 19. máj
Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 20,7-12, zač. 43; Jn 14, 10b-21, zač. 48a.

Nedeľa, 20. máj
Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov 1. nicejského snemu. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 229); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 213); Sk 20,16-18a.28-36, zač.44; Jn 17,1-13, zač. 56.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 21. máj
Svätí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225,385); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 21, 8-14, zač. 45; Jn 14,27b-15,7, zač. 49.

Utorok, 22. máj
Svätý mučeník Bazilisk.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 225); Sk 21,26-32, zač. 46; Jn 16, 2b-13a, zač. 53.

Streda, 23. máj
Prepodobný otec Michal, syndský biskup.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 23,1-11, zač.47; Jn 16, 15-23, zač. 54.

Štvrtok, 24. máj
Prepodobný otec Simeon.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit.(HP 225); Sk 25,13-19, zač.48; Jn 16, 23-33a, zač. 55.

Piatok, 25. máj
Zakončenie Nanebovstúpenia Pána. Tretie nájdenie hlavy sv. proroka a krstiteľa Jána.
06:30 csl. sv. lit. (HP 225,387); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 27,1-44, zač. 50; Jn 17, 18-26, zač. 57.

Sobota, 26. máj
Piata zádušná sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 231); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Sk 28,1-31, zač. 51; Jn 21, 15-25, zač. 67.

Nedeľa, 27. máj
Nedeľa svätej Päťdesiatnice. Myrovanie.
08:00 csl. sv. lit. (HP 232); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Sk 2,1-11, zač.3; Jn 7,37 – 52;8,12, zač. 27.
18:00 Večiereň s modlitbami na kolenách
19:00 Eucharistická poklona