Pondelok, 14. marec

Prepodobný Benedikt

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 15, 1-7, zač. 116; Mt 18,10-20, zač. 75.

Utorok, 15. marec

Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Gal 6,2-10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5,13, zač. 10.

Streda, 16. marec

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 19,51); 2 Kor 6,16b-18;7,1, zač.182b; Mt 5, 20-26, zač. 12. VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6,3a

Štvrtok, 17. marec

Prepodobný Alexej, Boží človek

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Kor 10,5-12, zač. 144; Mt 5, 27-32, zač. 13.

Piatok, 18. marec

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 20,38,53); Rim 12, 6-14, zač. 110; Mt 5, 33-41, zač. 14. VPD: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7,1

Sobota, 19. marec

Druhá zádušná sobota. Svätí mučeníci Chryzant a Dária

06:30 csl. sv. lit. (HP 169); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16.

Nedeľa, 20. marec

Druhá pôstna nedeľa. Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98,171); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97,173);  Hebr 1,10-2,3, zač.304; Mk 2,1-12, zač.7.

17:30 Meditácie nad obrazmi zastavení Krížovej cesty

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 21. marec

Prepodobný Jakub Vyznávač, katánijský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); Ef 4,25-32, zač. 227; Mt 5,42-48 zač. 15.

Utorok, 22. marec

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Flp 2,12 -16, zač. 241; Mt 10, 32-11,1 zač. 38.

Streda, 23. marec

Svätý mučeník Nikón a jeho učeníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 20,45); Ef 4,1-13,  zač. 224; Mt 7, 1-8, zač.20a. VPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18

Štvrtok, 24. marec

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke

06:30 sl. sv. lit. (PZ 345); 18:00 csl. sv. lit. (HP 361); Kol 3,4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24-8,4 zač. 24.

Piatok, 25. marec

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Myrovanie.

06:30 csl. sv. lit. (HP 362); 16:30 sl. sv.lit (PZ 346),18:00 Večiereň s .lit. (MM 21,39); Hebr 2,11-18, zač. 306; Lk 1, 24-38, zač. 3. Parameje: Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30

Sobota, 26. marec

Zakončenie sviatku Zvestovania. Zbor svätého archaniela Gabriela

06:30 csl. sv. lit. (HP 363); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 348); Hebr  10, 32-38a, zač. 325; Mk 2,14-17, zač. 8.

Nedeľa, 27. marec

Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná nedeľa. Radový hlas 3.

08:00 csl.sv.lit. (HP 100,172); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 99,174); Hebr 4,14-5,6, zač.311.; Mk 8,34-9,1 zač. 37.

17:30 Meditácie nad obrazmi zastavení Krížovej cesty

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona