Pondelok, 14. február

Odchod do večnosti prepodobného Konštantína Filozofa, učiteľa Slovanov

06:30 csl. sv. lit. (HP 356); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 342); 2 Pt 1, 20-2,9, zač. 66; Mk 13, 9-13, zač. 59

Utorok, 15. február

Svätý apoštol Onezim

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Pt 2,9-22, zač. 67; Mk 13, 14-23, zač. 60

Streda, 16. február

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 111); 2 Pt 3,1-13, zač.68; Mk 13, 24-31, zač. 61

Štvrtok, 17. február

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Jn 1,8-2,6, zač. 69; Mk 13, 31-14,2, zač. 62

Piatok, 18. február

Svätý otec Lev, rímsky  pápež

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  1 Jn 2, 7-17, zač. 70; Mk 14, 3-9, zač. 63

Sobota, 19. február

Svätý apoštol Archippos

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Tim 3, 1-9, zač. 295; Lk 20, 45-47.21,1-4, zač. 103

Nedeľa, 20. február

Nedeľa o márnotratnom synovi. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 104,161); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103,165);  1 Kor 6,12-20, zač.135; Lk 15,11-32, zač.79

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 21. február

Prepodobný otec Timotej zo Symbolov

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); 1 Jn  2,18-3,10, zač. 71; Mk 11, 1-11, zač. 49

Utorok, 22. február

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Jn 3,10b -20, zač. 72; Mk 14, 10-42, zač. 64

Streda, 23. február

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Jn 3,21-4,6,  zač. 73; Mk 14, 43-15,1, zač.65

Štvrtok, 24. február

Prvé a druhé nájdenie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 358); 1 Jn 4,20 -5,21, zač. 74; Mk 15, 1-15, zač. 66

Piatok, 25. február

Svätý Taras, konštantínopolský  arcibiskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Jn  1,1-13,  zač. 75; Mk 15, 22.25.33-41, zač. 68

Sobota, 26. február

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná. Svätý Porfyrios, gazský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 117); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 116); 1 Sol  4, 13-17, zač. 270; Jn 5,24-30, zač. 16

Nedeľa, 27. február

Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde. Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. Radový hlas 7.

08:00 csl.sv.lit. (HP 105,163); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 104,165); 1 Kor 8,8 -9,2, zač.140; Mt 25,31-46, zač. 106

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona