Pondelok, 13. jún

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšia Trojica.

06:30 csl. sv. lit. (HP 235); 16:30 csl. sv. lit.(HP 235), 18:00 sl. sv. lit. (PZ 219); 2 Kor 13, 11-13, zač. 197b.; Mt 28,18-20, zač. 116b.

Utorok, 14. jún

Svätý prorok Elizeus.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 217); 18:00 csl. sv. lit. (HP 234); Rim 1,1-7;13-17, zač. 79; Mt 4, 25.5,1-13, zač. 10.

Streda, 15. jún

Svätý prorok Amos.

06:30 csl. sv. lit. (HP 234); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 217); Rim 1,18-27, zač.80; Mt 5, 20-26, zač. 12.

Štvrtok, 16. jún

Svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 217); 18:00 csl. sv. lit. (HP 234); Rim 1,28-2,9 zač. 81; Mt 5, 27-32, zač. 13.

Piatok, 17. jún

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. Voľnica.

06:30 csl. sv. lit. (HP 234,390); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 217,367); Rim 2, 14-29, zač. 82; Mt 5, 33-41, zač. 14.

Sobota, 18. jún

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Svätý mučeník Leontios

06:30 csl. sv. lit. (HP 234); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 217); Rim 1,7b-12, zač. 79b.; Mt 5, 42-48, zač. 15.

Nedeľa, 19. jún

Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Nedeľa všetkých svätých. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (HP 229); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 237);  Hebr 11,33-12,2a., zač. 330; Mt 10,32-33.37-38;19,27-30, zač. 38.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 20. jún

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup .

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); Rim 2,28-3,18, zač. 83; Mt 6,31-34.7,9-11, zač. 19.

Utorok, 21. jún

Svätý mučeník Julián Tarzský .

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 4,4-12, zač. 86; Mt 7, 15-21, zač. 22.

Streda, 22. jún

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 4,13-25, zač.87; Mt 7, 21-23, zač. 23.

Štvrtok, 23. jún

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 223);16:30 sl. sv. lit.(223),18:00 csl. sv. lit.(HP 239); 1 Kor 11,23-32, zač.149; Jn 6, 48-54, zač. 23.

Piatok, 24. jún

Narodenie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

06:30 csl. sv. lit. (HP240,391); 17:30 sl. sv. lit. (PZ225,369); Rim 13, 11b-14,4, zač. 112; Lk 1, 1-25.57-68.76.80., zač. 1.

Sobota, 25. jún

Svätá prepodobná mučenica Febrónia.

06:30 csl. sv. lit. (HP 240); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 225); Rim 3,19-26, zač. 84; Mt 7, 1-8, zač. 20.

Nedeľa, 26. jún

Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný otec Dávid zo Solúna. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (HP97, 240); 10:00 sl. sv. lit. (PZ96, 225);  Rim 2,10-16, zač. 81b.; Mt 4,18-23, zač. 9.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona