Pondelok, 13. február
Prepodobný otec Martinián
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 3 Jn 1, 1-15, zač. 76; Lk 19,19-40;22,7-39, zač. 96

Utorok, 14. február
Odchod do večnosti prepodobného otca Konštantína Filozofa
06:30 sl. sv. lit. (PZ 342); 18:00 csl. sv. lit. (HP 356); Júd 1,1-10, zač. 77; Lk 22, 39-42.45b-71.23,1., zač. 109

Streda, 15. február
Svätý apoštol Onezim
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 14,6-9, zač.113; Mt 26,57-75, zač. 109

Štvrtok, 16. február
Svätí mučeníci Pamfil, Porfyrios a spoločníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);  Júd 1,11-25, zač. 78; Lk 23,1-34a.44-56, zač. 110

Piatok, 17. február
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Ef 5,8b-19, zač.229; Jn 19,25-37, zač. 61

Sobota, 18. február
Syropôstná sobota. Pamiatka prepodobných a bohonosných otcov
06:30 csl. sv. lit. (HP 164); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 167); Rim 14,19-26, zač. 115; Mt 6, 1-13, zač. 16

Nedeľa, 19. február
Syropôstná nedeľa. Radový hlas 3.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100,165); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99,168); Rim 13,11b-14,4, zač.112; Mt 6,14-21, zač. 17
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 20. február
Začiatok Veľkého pôstu. Prepodobný otec Lev
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Kor 3,18-23, zač. 129; Lk 21,8-9.25-27.33-36., zač. 105

Utorok, 21. február
Prepodobný otec Timotej zo Symbolov
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); Gal 6,2-10, zač. 214; Mt 4, 25;5, 1-13, zač. 10

Streda, 22. február
Nájdenie pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 VPD (MM 16,49); 2 Kor 4,13-18, zač.177; Mk 11, 22-26, zač. 51

Štvrtok, 23. február
Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Rim 15,30-33, zač.119; Mt 7, 7-11, zač. 20b

Piatok, 24. február
Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 VPD (MM 17,46); 1 Tim 2,1-7, zač. 282; Jn 15, 1-8, zač. 50

Sobota, 25. február
Prvá pôstna sobota. Pamiatka na div kolyvy
06:30 csl. sv. lit. (HP 166); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 170); Hebr 1,1-12, zač. 303; Mk 2, 23-3,5, zač. 10

Nedeľa, 26. február
Prvá pôstna nedeľa – Nedeľa ortodoxie. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101,168); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,171);  Hebr 11,24-26.32-40;12,1-2a, zač. 329b; Jn 1,43 – 51, zač. 5
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona