Pondelok, 12. september

Zakončenie sviatku Narodenia Bohorodičky.

06:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 234); 2 Kor 12, 10-19, zač. 195; Mk 4,10-23, zač. 16.

Utorok, 13. september

Svätí Alexander, Ján a Pavol, konštantínopolskí patriarchovia.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 239); 18:00 csl. sv. lit. (HP 256); 2 Kor 12,20-13,2, zač. 196; Mk 4, 24-34, zač. 17.

Streda, 14. september

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža. Myrovanie

06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 16:30 sl.sv.lit. 18:00 sl. sv. lit. (PZ 241); 1 Kor 1,18-24, zač.125; Jn 19, 6-11a.13-20.25-28a.30b-35a, zač. 60.

Štvrtok, 15. september

Poprazdenstvo Povýšenia. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

8:00 csl. sv. lit. (HP 259); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 244); Flp 2,5-11, zač. 240; Jn 19, 25-27, zač. 61.

Piatok, 16. september

Svätá veľkomučenica Eufémia.

06:30 csl. sv. lit. (HP 259); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 242);  Gal 2, 6-10, zač. 201; Mk 5, 22-24.5,35-6,1, zač. 20.

Sobota, 17. september

Sobota po Povýšení. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

06:30 csl. sv. lit. (HP 259); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 242); 1 Kor 4,1-5, zač. 130; Mt 23, 1-12, zač. 93.

Nedeľa, 18. september

Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa po Povýšení. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 102,259); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101,242); 2 Kor 1,21-2,4, zač.170; Mt 22,1-14, zač. 89.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 19. september

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. .

06:30 csl.sv.lit. (HP 259); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 242); Gal 2,11-16, zač. 202; Mk 5,24-34, zač. 21.

Utorok, 20. september

Svätí veľkomučeník Eustatios a spoločníci.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 242); 18:00 csl. sv. lit.(HP 259); Gal 2,21-3,7, zač. 204; Mk 6, 1-7, zač. 22.

Streda, 21. september

Zakončenie sviatku Povýšenia Kríža.

06:30 csl. sv. lit. (HP 259); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 242); Gal 3,15-22, zač.207; Mk 6, 7-13, zač. 23.

Štvrtok, 22. september

Svätý apoštol Kodrat.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Gal 3,23-4,5, zač.208; Mk 6, 30-45, zač. 25.

Piatok, 23. september

Počatie slávneho proroka a predchodcu Jána Krstiteľa.

06:30 csl. sv. lit. (HP 261); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 248); Gal 4, 8-21, zač. 210; Mk 6, 45-53, zač. 26.

Sobota, 24. september

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 4,17-5,5, zač. 132; Mt 24, 1-13, zač. 97.

Nedeľa, 25. september

Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná matka Eufrozína. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103);  2 Kor 4,6-15, zač. 176; Mt 22,35-46, zač. 92.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona