Pondelok, 12. apríl

Prepodobný Bazil

06:30 csl. sv. lit. (SDS 226); 18:00 sl. sv. lit. (HS 233); Sk 3, 19-26, zač. 9; Jn 2, 1-11, zač. 6

Utorok, 13. apríl

Svätý hieromučeník Artemón

06:30 sl. sv. lit. (HS 233); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 226); Sk 4, 1-10, zač. 10; Jn 3, 16-21, zač. 10

Streda, 14. apríl

Svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež

06:30 csl. sv. lit. (SDS 226); 18:00 sl. sv. lit. (HS 233); Sk 4, 13-22, zač. 11; Jn 5, 17-24, zač. 15

Štvrtok, 15. apríl

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

06:30 sl. sv. lit. (HS 233); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 226); Sk 12, 1-11, zač. 29; Jn 5, 24-30, zač. 16

Piatok, 16. apríl

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

06:30 csl. sv. lit. (SDS 226); 17:30 sl. sv. lit. (HS 233) – detská liturgia; Sk 5, 1-11, zač. 13; Jn 5, 30-47; 6, 1-2, zač. 17

Sobota, 17. apríl

Prepodobní Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup

06:30 csl. sv. lit. (SDS 226); 18:00 sl. sv. lit. (HS 233); Sk 5, 21-33, zač. 15; Jn 6, 14-27, zač. 19

Nedeľa, 18. apríl

3. nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Prepodobný Ján. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 186, 227); 10:00 sl. sv. lit. (HS 234); Sk 6, 1-7, zač. 16; Mk 15, 43-47; 16, 1-8, zač. 69.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 19. apríl

Prepodobný Ján zo Starej Lavry

06:30 csl. sv. lit. (SDS 227); 18:00 sl. sv. lit. (HS 234); Sk 6, 8-15; 7, 1-5a. 47-60, zač. 17; Jn 4, 46b-54, zač. 13

Utorok, 20. apríl

Prepodobný Teodor Trichinas

06:30 sl. sv. lit. (HS 234); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 227); Sk 8, 5-17, zač. 18; Jn 6, 27-33, zač. 20

Streda, 21. apríl

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (SDS 227); 18:00 sl. sv. lit. (HS 234); Sk 8, 18-25, zač. 19; Jn 6, 35-39, zač. 21

Štvrtok, 22. apríl

Prepodobný Teodor Sykeónsky

06:30 sl. sv. lit. (HS 234); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 227); Sk 8, 26-39, zač. 20; Jn 6, 40-44, zač. 22

Piatok, 23. apríl

Svätý a slávny veľkomučeník a divotvorca Juraj

06:30 csl. sv. lit. (SDS 227, 290); 17:30 sl. sv. lit. (HS 234, 373) – detská liturgia; Sk 12, 1-11, zač. 29; Jn 15, 17-27; 16, 1-2, zač. 52

Sobota, 24. apríl

Svätý mučeník Sáva Stratilat

06:30 csl. sv. lit. (SDS 227); 18:00 sl. sv. lit. (HS 234); Sk 9, 19b-31, zač. 22; Jn 4, 46b-54, zač. 13

Nedeľa, 25. apríl

4. nedeľa po Pasche – o porazenom. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 186, 228); 10:00 sl. sv. lit. (HS 236, 374); Sk 9, 32-42, zač. 23; Jn 5, 1-15, zač. 14

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona