Pondelok, 12. marec
Prepodobný Teofan Sigrianský
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Flp 2, 5-11, zač. 240; Mt 13,10-23, zač. 51

Utorok, 13. marec
Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Kor 1,18-31, zač. 125; Mt 13, 24-30.36b–43, zač. 52 a 54

Streda, 14. marec
Prepodobný Benedikt
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 VPD (MM 22,53); Gal 5,22-6,2, zač.213; Mt 9,18-26, zač. 32

Štvrtok, 15. marec
Svätý mučeník Agapios a ďalší mučeníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);  Gal 2,16-20, zač.203; Mt 25,14-30, zač. 105

Piatok, 16. marec
Svätí mučeníci Sabinus a Papas
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 VPD (MM 23,43,51); 2 Tim 3,10-15, zač.296; Mt 25,1-13, zač. 104

Sobota, 17. marec
4. zádušná sobota. Prepodobný Alexej.
06:30 csl. sv. lit. (HP 169); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Hebr 6,9-12, zač. 313; Mk 7, 31-37, zač. 31

Nedeľa, 18. marec
4. Pôstna nedeľa. Prepodobný Ján. Radový hlas 7.
08:00 csl. sv. lit. (HP 105,174); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104,175); Hebr 6,13-20, zač.314; Mk 9,17-31, zač. 40
18:00 Veľkopôstná večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 19. marec
Svätí mučeníci Chryzant a Dária
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 12,1-3, zač. 108; Lk 6,31-36, zač. 23

Utorok, 20. marec
Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); Ef 4,14-17, zač. 225; Lk 6, 24-30, zač. 25

Streda, 21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač, katánijský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 VPD (MM 24); Ef 4,17-25a, zač.226; Lk 7, 36-50, zač. 33

Štvrtok, 22. marec
Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Ef 4,25-32, zač.227; Lk 13, 1-9, zač. 70

Piatok, 23. marec
Prepodobný  mučeník Nikón a jeho učeníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 VPD (MM 29,45); 2 Kor 5,10-15, zač. 179; Lk 12, 42-48, zač. 68

Sobota, 24. marec
5. pôstna sobota. Akatistová. Predprazdenstvo Zvestovania Bohorodičke
06:30 csl. sv. lit. (HP 175,361); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 177,345); Hebr 9,24-28, zač. 322; Mk 8, 27-31, zač. 35

Nedeľa, 25. marec
5. Pôstna nedeľa. Zvestovanie Bohorodičke. Radový hlas 8. Myrovanie.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107,362); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106,346);  Hebr 9,11-14, zač.321b.; Mk 10,32b – 45, zač. 47
18:00 Veľkopôstná večiereň
19:00 Eucharistická poklona