Pondelok, 12. november
Svätý hieromučeník Jozafát
06:30 csl. sv. lit. (HP 289);18:00 sl. sv. lit. (PZ 274); Hebr 4,14-5,10, zač. 311; Jn 10,9-16, zač. 36

Utorok, 13. november
Svätý Ján Zlatoústy, konštantinopolský arcibiskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 275); 18:00 csl. sv. lit. (HP 291); Hebr 7,26-8,2, zač. 318; Jn 10, 9-16, zač. 36

Streda, 14. november
Svätý apoštol Filip
06:30 csl. sv. lit. (HP 293); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 277); 2 Sol 2,1-12, zač.275; Lk 12, 48b-59, zač. 69

Štvrtok, 15. november
Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok Filipovky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 113); 18:00 csl. sv. lit. (HP 112); 2 Sol 2,13-3,5, zač.276; Lk 13,1-9, zač. 70

Piatok, 16. november
Svätý apoštol a evanjelista Matúš
06:30 csl. sv. lit. (HP 294); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 279); 2 Sol 3,6-18, zač. 277; Lk 13, 31-35, zač. 73

Sobota, 17. november
Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); Gal 1,3-10, zač. 199; Lk 9, 37-43a, zač. 46

Nedeľa, 18. november
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci Platón a Roman. Radový hlas 8.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106); Ef 4,1-6, zač.224; Lk 10,25-37, zač. 53
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 19. november
Svätý mučeník Barlaam
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Tim 1,1-7, zač. 278; Lk 14,12-15, zač. 75

Utorok, 20. november
Predprazdenstvo vstupu Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská
06:30 sl. sv. lit. (PZ 280); 18:00 csl. sv. lit. (HP 296); 1 Tim 1,8-14, zač. 279; Lk 14,25-35, zač. 77.

Streda, 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu. Myrovanie
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 16.30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 283); Hebr 9,1-7, zač.320; Lk 10, 38-42, zač. 54

Štvrtok, 22. november
Svätý apoštol Filemon aspoločníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit. (HP 298); 1 Tim 3,1-13, zač.283; Lk 16, 1-9, zač. 80

Piatok, 23. november
Svätí otcovia Amfilochios a Gregor
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 1 Tim 4,4-8.16, zač. 285; Lk 16, 15-18, zač. 82

Sobota, 24. november
Svätá veľkomučeníca Katarína
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 283); Gal 3,8-12, zač. 205; Lk 9, 57-62, zač. 49

Nedeľa, 25. november
Nedeľa Krista Kráľa. Zakončenie sviatku vstupu Bohorodičky do chrámu. Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 281,298); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 286,283); Kol 1,12-20, zač.250; Jn 18,33 – 37, zač. 59b
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona