Pondelok, 11. júl

Svätá mučenica Eufémia

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 12, 4-5;15-21, zač. 109; Mt 12,9-13, zač. 45

Utorok, 12. júl

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Rim 14,9-18, zač. 114; Mt 12, 14-16.22-30, zač. 46

Streda, 13. júl

Zbor svätého archanjela Gabriela

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 112); Rim 15,7-16, zač.117; Mt 12, 38-45, zač. 48

Štvrtok, 14. júl

Svätý apoštol Akvila

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Rim 15,17-29, zač. 118; Mt 12, 46-13,3a, zač. 49

Piatok, 15. júl

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír. Voľnica

06:30 csl. sv. lit. (HP 403); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  Rim 16, 1-6, zač. 120; Mt 13, 3b-9, zač. 50

Sobota, 16. júl

Svätý hieromučeník Aténogénes a jeho desiati učeníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 8,14-21, zač. 97; Mt 9, 9-13, zač. 30

Nedeľa, 17. júl

Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Náš blažený hieromučeník Pavel, prešovský biskup. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101,405,407); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,377,379);Rim 10,1-10, zač.103; Mt 8,28-9,1,zač. 28

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 18. júl

Svätý mučeník Emilián

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); Rim 16,17-24, zač. 121; Mt 13,10-23, zač. 51

Utorok, 19. júl

Prepodobná Makrína, sestra Bazila Veľkého

06:30 sl. sv. lit. (PZ 381); 18:00 csl. sv. lit.(HP 408); 1 Kor 1,1-9, zač. 122; Mt 13, 24-30, zač. 52

Streda, 20. júl

Svätý a slávny prorok Eliáš

06:30 csl. sv. lit. (HP 410); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 382); Jak 5,10-20, zač.57; Lk 4, 22-30, zač. 14

Štvrtok, 21. júl

Prepodobní Simeon a Ján. Svätý prorok Ezechiel

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); 1 Kor 3,18-23, zač.129; Mt 13, 36b-43, zač. 54

Piatok, 22. júl

Svätá myronosička Mária Magdaléna

06:30 csl. sv. lit. (HP 411); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 384); 1 Kor 4, 5-8, zač. 130b.; Mt 13, 44-54a, zač. 55

Sobota, 23. júl

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 9,1-5, zač. 100; Mt 9, 18-26, zač. 32

Nedeľa, 24. júl

Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Boris a Gleb. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101);  Rim 12,6-14, zač. 110; Mt 9,1-8, zač. 29

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona