Pondelok, 11. jún
Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 240,388); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 225,365); Rim 7, 1-13, zač. 94; Mt 9,36-10,8, zač. 34

Utorok, 12. jún
Prepodobný Onufrios Veľký
06:30 sl. sv. lit. (PZ 225); 18:00 csl. sv. lit. (HP 240); Rim 7,14-25;8,1-2, zač. 95; Mt 10, 9-15, zač. 35

Streda, 13. jún
Svätá mučenica Akvilína
06:30 csl. sv. lit. (HP 240); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 225); Rim 8,2-13, zač.96; Mt 10, 16-22, zač. 36

Štvrtok, 14. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie. Svätý prorok Elizeus
06:30 sl. sv. lit. (PZ 225); 18:00 csl. sv. lit. (HP 240); Rim 8,22-27, zač.98; Mt 10,23-31, zač. 37

Piatok, 15. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Voľnica
06:30 csl. sv. lit. (HP 242); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 226); Hebr 2,11-18, zač. 306; Jn 3, 13-17, zač. 9

Sobota, 16. jún
Svätý Tychón Divotvorca
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 3,28-4,3, zač. 85; Mt 7, 24-8,4, zač. 24

Nedeľa, 17. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97); Rim 5,1-10, zač.88; Mt 6,22-33, zač. 18
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 18. jún
Svätý mučeník Leontios
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 9,18-33, zač. 102; Mt 11,2-15, zač. 40

Utorok, 19. jún
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
06:30 sl. sv. lit. (PZ 367); 18:00 csl. sv. lit. (HP 390); Rim 10,11-11,2a, zač. 104; Mt 11, 16-20, zač. 41

Streda, 20. jún
Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 11,2b-12, zač.105; Mt 11, 20-26, zač. 42

Štvrtok, 21. jún
Svätý mučeník Julián Tarzký
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Rim 11,13-24, zač.106; Mt 11, 27-30, zač. 43

Piatok, 22. jún
Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Rim 11,25-36, zač. 107; Mt 12, 1-8, zač. 44

Sobota, 23. jún
Svätá mučenica Agripína
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Rim 6,11-17, zač. 92; Mt 8, 14-23, zač. 26.

Nedeľa, 24. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Narodenie Jána Krstiteľa. Radový hlas 3
08:00 csl. sv. lit. (HP 100,391); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99,369); Rim 6,18-23, zač.93; Mt 8,5 – 13, zač. 25
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona