Liturgický kalendár 11.10. až 24.10.2010

Pondelok, 11. október

Svätý apoštol Filip. Prepodobný otec Teofan Popísaný, nicejský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 271); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 258); Flp 4, 10-23 zač. 248; Lk 7, 36-50, zač. 33.

Utorok, 12.október

Svätý mučeníci Probus, Tarach a Adronik. Prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Flp 1, 1-2.7-11, zač. 249; Lk 8, 1-3, zač. 34.

Streda, 13. október

Svätý mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Flp 1,18–23, zač. 251; Lk 8, 22-25, zač. 37.

Štvrtok, 14. október

Prepodobná matka Paraskeva Trnovská

06:30 sl. sv. lit. (PZ 260); 18:00 csl. sv. lit. (HP 273);Kol 1, 24-29, zač. 252; Lk 9, 7-11, zač. 41.

Piatok, 15. október

Prepodobný otec Eutymios Nový

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Kol 2, 1-7, zač. 253; Lk 9, 12b-18a, zač. 42.

Sobota, 16. október

Svätý mučeník Longín Stotník

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115);2 Kor 3, 12-18, zač. 174; Lk 6, 1-10, zač. 22.

Nedeľa, 17. október

21. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý mučeník Andrej Krétsky.

Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100);  Gal 2,16-20, zač.203; Lk 8, 5-15, zač.35.

18:15 Sv. ruženec – deti a mládež

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 18. október

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

06:30 csl. sv. lit. (HP  275); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  262); Kol 2, 13-20, zač. 255; Lk 9, 18-22, zač. 43.

Utorok, 19. október

Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Kol 2, 20-3,3 zač. 256; Lk 9, 23-27 zač. 44.

Streda, 20. október

Svätý veľkomučeník Artemios

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Kol 3,17-4,1 zač. 259; Lk 9, 44-50 zač. 47.

Štvrtok, 21. október

Prepodobný otec Hilárion Veľký

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Kol 4, 2-9, zač. 260; Lk 9, 49-56, zač. 48a.

Piatok, 22. október

Svätý apoštolom rovný, Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Kol 4, 10-18, zač. 261; Lk 10, 1-15, zač. 50.

Sobota, 23. október

Svätý apoštol Jakub, Pánov brat podľa tela

06:30 csl. sv. lit. (HP 276); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 263); 2 Kor 5, 1-10a, zač. 178; Lk 7, 1b-10; zač. 29.

Nedeľa, 24. október

22. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (HP 102); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101); Gal 6, 11-18 zač. 215; Lk 16, 19-31, zač. 83.

18:15 Sv. ruženec – ženy

19:00 Eucharistická poklona