Pondelok, 10. máj

Svätý apoštol Šimon Horlivec

06:30 csl. sv. lit. (HP 224,381); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208,362); Sk 17, 1-15, zač. 39; Jn 11, 47-57, zač. 40

Utorok, 11. máj

Blahoslavený hieromučeník Vasiľ Hopko, prešovský biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 208,364); 18:00 csl. sv. lit. (HP 224,383); Sk 17, 19-28, zač. 40*; Jn 12, 19-36, zač. 42

Streda, 12. máj

Zakončenie Paschy. Svätí Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 18, 22-28, zač. 41; Jn 12, 36-47, zač. 43

Štvrtok, 13. máj

Nanebovstúpenie Pána. Prikázaný sviatok. Myrovanie

06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 225); Sk 1, 1-12, zač. 1; Lk 24, 36-53, zač. 114

Piatok, 14. máj

Svätý mučeník Izidor

06:30 csl. sv. lit. (HP 227); 17:30 dets. sv. lit. (PZ 212) – program pre mamičky; Sk 19, 1-8, zač. 42; Jn 14, 1-11, zač. 47

Sobota, 15. máj

Prepodobný Pachómios Veľký

06:30 csl. sv. lit. (HP 227); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 212); Sk 20, 7-12, zač. 43; Jn 14, 10-21, zač. 48a

Nedeľa, 16. máj

7. nedeľa po Pasche – Svätých otcov I. nicejského snemu. Prepodobný Teodor Posvätený. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 229); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 214); k 20, 16-18.28-36, zač. 44; Jn 17, 1-13, zač. 56

18:15 Veľká večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 17. máj

Svätý apoštol Andronik

06:30 csl. sv. lit. (HP 227); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 212); Sk 21, 8-14, zač. 45; Jn 14, 27-31; 15, 1-7, zač. 49

Utorok, 18. máj

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

06:30 sl. sv. lit. (PZ 212); 18:00 csl. sv. lit. (HP 227); Sk 21, 26-32, zač. 46; Jn 16, 2-13, zač. 53

Streda, 19. máj

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 227); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 212); Sk 23, 1-11, zač. 47; Jn 16, 15-23, zač. 54

Štvrtok, 20. máj

Svätý mučeník Tallelaios

06:30 sl. sv. lit. (PZ 212); 18:00 csl. sv. lit. (HP 227); Sk 25, 13-19, zač. 48; Jn 16, 23-33, zač. 55

Piatok, 21. máj

Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia. Veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

06:30 csl. sv. lit. (HP 227,385); 17:30 dets. sv. lit. (PZ 212); Sk 27, 1-44, zač. 50; Jn 17, 18-26, zač. 57

Sobota, 22. máj

5. Zádušná sobota.

06:30 csl. sv. lit. (HP 231) + panychída s čítaním mien zosnulých; 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Sk 28, 1-31, zač. 51; Jn 21, 15-25, zač. 67

Nedeľa, 23. máj

Svätá Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha. Myrovanie.

08:00 csl. sv. lit. (HP 232); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Sk 2, 1-11, zač. 3; Jn 7, 32-52; 8, 12, zač. 27

18:00 Večiereň s modlitbami k Svätému Duchu

19:00 Eucharistická poklona