Pondelok, 10. október

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia.

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Ef 4, 25-32, zač. 227; Lk 3,19-22, zač. 10.

Utorok, 11. október

Svätý apoštol Filip.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 258); 18:00 csl. sv. lit. (HP 271); Ef 5,20-26, zač. 230; Lk 3, 23-4,1, zač. 11.

Streda, 12. október

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik.

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Ef 5,25-33, zač.231; Lk 4, 1-15, zač. 12.

Štvrtok, 13. október

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Ef 5,33-6,9, zač. 232; Lk 4, 16-22a, zač. 13.

Piatok, 14. október

Prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

06:30 csl. sv. lit. (HP 273); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 260);  Ef 6, 18-24, zač. 234; Lk 4, 22-30, zač. 14.

Sobota, 15. október

Prepodobný Eutymios Nový.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 15,39-45, zač. 162; Lk 4, 31-36, zač. 15.

Nedeľa, 16. október

Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (HP 97); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96); 2 Kor 9,6-11, zač.188; Lk 5,1-11, zač. 17.

17:30 Modlitba sv. ruženca

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 17. október

Svätý prorok Ozeáš.

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); Flp 1,1-7, zač. 235; Lk 4,38-44, zač. 16.

Utorok, 18. október

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 262); 18:00 csl. sv. lit.(HP 275); Flp 1,8-14, zač. 236; Lk 5, 12-16, zač. 18.

Streda, 19. október

Svätý prorok Joel.

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Flp 1,12-20a., zač.237; Lk 5, 33-39, zač. 21.

Štvrtok, 20. október

Svätý veľkomučeník Artemios.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); Flp 1,20b-27a, zač.238; Lk 6, 12-19, zač. 23.

Piatok, 21. október

Prepodobný otec Hilarión veľký.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Flp 1, 27-30;2,1-4, zač. 239; Lk 6, 17-23a, zač. 24.

Sobota, 22. október

Svätý Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Kor 15,58-16,3, zač. 164; Lk 5, 17-26, zač. 19.

Nedeľa, 23. október

Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98,276); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97,263);  2 Kor 11,31-12,9, zač. 194; Lk 6,31-36, zač. 26.

17:30 Modlitba sv. ruženca

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona