Bohoslužobný program

Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Námestie Vasiľa Hopka 1, Prešov – Sídlisko 3

Pondelok, Streda, Sobota
06:30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
18:00 hod. slovenská sv. liturgia

Utorok, Štvrtok
06:30 hod. slovenská sv. liturgia
18:00 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia

Piatok
06:30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
17:30 hod. slovenská sv. liturgia

Nedeľa
06.30 hod. utiereň
07:30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
09:00 hod. slovenská sv. liturgia
10:30 hod. slovenská sv. liturgia
17:00 hod. večiereň

Každý štvrtok je tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. ukončená požehnaním.
Každá prvá sobota v mesiaci je o 17:00 hod. pobožnosť večeradla.
Každá druhá nedeľa v mesiaci sú o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.
Na prikázaný sviatok pripadajúci na deň pracovného pokoja sú bohoslužby ako v nedeľu.
V stredy a piatky Svätej štyridsiatnice (Veľký pôst) sa o 18:00 hod. (v piatok o 17.30 hod.) konajú služby vopred posvätených darov.