Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Námestie Vasiľa Hopka 1, Prešov – Sídlisko 3

Pondelok, Streda, Sobota
06:30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
18:00 hod. slovenská sv. liturgia

Utorok, Štvrtok
06:30 hod. slovenská sv. liturgia
18:00 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia

Piatok
06:30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
17:30 hod. slovenská sv. liturgia (detská sv. liturgia počas školského roku okrem sviatkov)

Nedeľa
07.00 hod. utiereň
08:00 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia
09:30 hod. slovenská sv. liturgia
11:00 hod. slovenská sv. liturgia
12:30 hod. cirkevnoslovanská sv. liturgia s čítaniami z apoštola, evanjelia a homíliou v rusínskom jazyku
17:00 hod. večiereň

Každý štvrtok je tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. ukončená požehnaním.

Prvú sobotu v mesiaci je o 17:00 hod. pobožnosť večeradla.

Druhú nedeľu v mesiaci sú o 18:00 hod. modlitby chvál s katechézou (okrem letných prázdnin).

Posledný štvrtok v mesiaci je o 19:00 hod. pobožnosť večeradla obetovaná za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.

Na prikázaný sviatok pripadajúci na deň pracovného pokoja sú bohoslužby ako v nedeľu.

V stredy a piatky Svätej štyridsiatnice (Veľký pôst) sa o 18:00 hod. (v piatok o 17.30 hod.) konajú služby vopred posvätených darov.