Jedného dňa – bolo to na Vianoce – mal sv. Hieronym videnie. Zjavil sa mu Ježiš a obrátil sa k nemu so slovami: „Hieronym, dnes je deň mojich narodenín. Daj mi nejaký darček!” Hieronym odpovedal: „Pane, čo ti ja môžem dať? Aký dar ti môžem ponúknuť? Najväčší dar, ktorý ti môžem dať, je preklad Biblie. Vezmi si ho, vezmi si moju prácu za všetky tie roky strávené prekladaním. Som ochotný Bibliu i spáliť, spáliť celé svoje dielo.” Ale Ježiš odpovedal: „Ďakujem ti, Hieronym, za tvoju veľkorysosť, ale ja chcem od teba niečo úplne iné.” „Čo ti teda môžem dať, Pane? Ak chceš, darujem ti svoj život. Vezmi si môj zrak, môj sluch! Vezmi si celý môj život, vezmi si čokoľvek chceš! Som ochotný za teba i zomrieť.” A Ježiš mu povedal: „Hieronym, ďakujem, ale toto všetko, čo mi ponúkaš, mi patrí. Týmito darmi by si mi vrátil len to, čo máš odo mňa. Chcem niečo, čo prináleží iba tebe.” Hieronym odpovedal: „Nemám nič, čo by bolo len moje. Čo ti môžem dať, čo patrí iba mne?” A Ježiš mu odpovedal: „Hieronym, daj mi svoje hriechy, len tie sú tvoje!” Čo to teda znamená dať Ježišovi svoje hriechy? Znamená to povedať mu: „Pane, znič moje hriechy takým spôsobom, akým chceš ty!” Ježiš v dnešnom evanjeliu prichádza do domu, v ktorom sa stretáva s ochrnutým mužom. Spúšťajú ho cez strechu priamo pred neho, aby ho mohol Ježiš uzdraviť. Celá zhromaždená spoločnosť čaká, čo sa stane. Pozorujú Krista, čo urobí. Čakajú, že odhalí hriechy chorého muža. No on koná úplne inak. Nehovorí vôbec o jeho hriechoch, hovorí o ich odpustení. Svet je aj dnes plný chorých ľudí. Mnohých z nás trápia rôzne choroby. Niektoré sú zjavné, iné sú skryté. V mnohých prípadoch si s nimi vieme poradiť, ale čo sa stane, keď ochorieme vo svojom vnútri? Čo sa stane, ak ochrnieme duchovne a našou diagnózou je strata Boha? Panikárime kvôli tomu? Pôjdeme proti prúdu tohto sveta alebo sa necháme strhnúť? Mnohé otázky, ktoré majú niečo spoločné – odpoveď, ktorou je Ježiš Kristus. Nachádzame sa v pôstnom období. Slávime druhú pôstnu nedeľu. Počujeme Božie slovo o Synovi Ježišovi, ktorý dokáže ohúriť aj znalcov Písma a učiteľov. No až dovtedy, kým sa nechystá odpustiť hriechy ochrnutého muža. Robí niečo výnimočné? Vari neprichádzame do chrámov, aby sme sa stretli s lekárom duše i tela? Vari tu nie je prítomná viera nás, ktorou prosíme za iných? Cirkev aj dnes pokračuje v poslaní Ježiša Krista liečiť rany duše i tela. Čo mu chceme ponúknuť my v dnešný deň? Svoje dary a dokonalé skutky? Svoju ukážkovú vieru a ochotné srdce? Alebo mu chceme ponúknuť svoje hriechy, aby ich mohol zničiť. Rozhodnutie je na každom z nás.

o. Peter Kačur