Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti.
Lebo mudrci hviezdou sa poučili klaňať sa ti ako Slnku pravdy a uznávať
teba,
Východ z výsosti. Pane, sláva tebe.

Požehnané prežitie sviatkov Narodenia Ježiša Krista,
veľa pokoja a porozumenia, trpezlivosti a lásky od novonarodeného
Božieho Syna vám všetkým vyprosuje

o. Peter s rodinou a o. Ján s rodinou.

CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVITE JEHO!