• Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. bude ruženec pripravovať a viesť iná skupina. Dnešnú nedeľu 2. októbra začneme my, duchovní farnosti; 9. októbra sa budú modliť muži; 16. októbra deti a mládež; 23. októbra ženy a nakoniec 30. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.
  • Týždeň od 3. októbra je prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok do 15.30 hod. Chorých spovedáme v piatok od 8.30 hod.
  • Po období prázdnin v mesiaci október znova rozbiehame naše „Malé stavovské stretnutia“. Stretnutia sa začnú vždy po večernej sv. liturgii. V utorok 4. októbra pozývame na spoločné stretnutie mužov. V stredu 5. októbra bude stavovské stretnutie žien a vo štvrtok 6. októbra bude stretnutie mládeže.
  • Piatok 7. októbra je prvý miv mesiaci preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii a poklone pred Najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
  • Všetkých detských záujemcov o spev v našom zboríku pozývame na nácvik v stredu o 16.00 hod. tu v chráme.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti aj na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame zvlášť tie deti, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Pri detských liturgiách teraz spoznávame osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov a začíname ako správni školáci abecedou.
  • Dnešnú nedeľu o 17.00 hod. pozývame všetky deti od 6 rokov na Čaj o piatej – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave. Stretnutia budú počas školského roka 2x v mesiaci a budú prebiehať na fare.