Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa.

V pondelok 29. augusta máme odporúčaný sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa a zároveň je to aj štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V utorok 30. augusta bude o 17.15 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke. Následne bude spievať sv. liturgiu o 18.00 hod.

Vo štvrtok 1. septembra vstupujeme do nového cirkevného roka. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21.00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme podľa potreby na požiadanie nakoľko bude možné využiť sv. spoveď u o. misionárov počas sv. misií. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V sobotu 3. septembra začíname sv. misie. Z tohto dôvodu ranná sv. liturgia nebude, aby sme sa mohli spolu zúčastniť večernej sv. liturgie o 18.00 hod. a privítať o. misionárov. Srdečne vás všetkých na ňu pozývame. Pred sv. liturgiou o 17.30 hod. bude slávnostný sv. ruženec. Podrobný program sv. misii nájdete vzadu na plagáte, v informátore a na našej webovej a fb stránke. Chceme vás požiadať, aby ste si počas sv. misií nerobili iný program, ale mohli sa plne sústrediť na duchovný program v našom chráme. Ide predsa o našu spásu.

Sv. liturgie vo Veľkom Šariši počas sv. misii nebudú.

Vyšlo nové číslo farského Informátora, v ktorom nájdete aj program sv. misií.